(0) kommenttia

Yksityishenkilön lupa etsiä malmia pyörii yhä viranomaiselta toiselle – oikeus teki jälleen päätöksen

Malminetsintäalue olisi noin 90 hehtaaria.

Kaivoslain tulkinta ja espoolaisen yksityishenkilön saama lupa malminetsintään lähes 90 hehtaarin alueella Upinniemellä on jo vuosia kiertänyt viranomaisten käsittelyssä.

Tuorein päätös on tältä viikolta, kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi malminetsijän valituksen.

Tapaus juontaa juurensa jo noin 15 vuoden taakse. Yksityishenkilö on halunnut suorittaa malminetsintää Hilassa toisten maa-alueilla ja kartoittaa kvartsin ja maasälvän esiintymisiä.

Alun perin etsintälupaa haettiin huomattavasti suuremmalle alueelle kuin nyt viime vaiheessa käsittelyssä oleva noin 88 hehtaarin maa-alue.

Vuonna 2008 etsintälupaa tai niin kuin silloisessa kaivoslaissa puhuttiin, valtausta haettiin noin 450 hehtaarin alueelle Upinniemellä.

Malminetsintälupa myönnettiin monien hämmästykseksi neljä ja puoli vuotta sitten. Lupa mahdollistaa muun muassa kairauksia.

Lähes aina Suomessa luvat myönnetään malminetsintään kansainvälisille suuryhtiöille.

Etsintäluvan myöntäjä Tukes perusteli tuolloin päätöstä sillä, että etsintälupa on nykyisen kaivoslain mukaan annettava lähes kenelle tahansa, jos luvan epäämiselle ei löydy riittäviä perusteluja.

> Lue lisää: Kirkkonummen malminetsintälupa on erittäin harvinainen tapaus − Näin kaivosviranomainen perustelee päätöstä (Viisykkönen 23.1.2018)

Muun muassa Kirkkonummen kunta on toistuvasti vastustanut etsintälupaa ja valittanut siitä.

Hallinto-oikeus antoi viime vuonna päätöksensä, ja se kumosi etsintäluvan.

> Yksityishenkilön hanke malmien etsimiseen Upinniemellä on jatkunut vuosia – nyt viranomainen hylkäsi anomuksen (24.3.2021)

Espoolainen yksityishenkilö valitti hallinto-oikeuden päätöksestä, ja asian käsittely jatkui oikeudessa.

Kirkkonummen kunta on perustellut viime vaiheessa kielteistä kantaansa malminetsintään Hilassa muun muassa sillä, että malmeja etsittäisiin käytöstä poistetun kivilouhimon alueella, joka on edelleen työmaa-aluetta ja sinne ei saa mennä.

Louhimoalueen omistaja on anonut pitkään alueen ennallistamista. Lupaprosessi on kesken.

Viimeisin vaihe vuosien lupakiistassa on nyt 22.6. Helsingin hallinto-oikeuden antama päätös.

Sillä hylättiin espoolaisen malminetsijän valitus. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Sille voi hakea valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

> Malminetsintään haetaan taas lupaa - alueella louhittu myös kuuluisaa Porkkalan punaista graniittia (3.7.2017)

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä