(0) kommenttia

Yksityishenkilön hanke malmien etsimiseen Upinniemellä on jatkunut vuosia – nyt viranomainen hylkäsi anomuksen

Kaivosviranomainen on hylännyt espoolaisen yksityishenkilön anomuksen etsiä malmia Upinniemellä. Malminetsintälupaa on käsitelty jo useasti, ja lupaprosessi on jatkunut vuosia.

Viimeisin lupakierros on laitettu käyntiin neljä vuotta sitten. Hakemus koski vajaan 90 hehtaarin aluetta Kantvikin ja Hilan välisellä alueella

Hakemuksen mukaan alueelta etsitään maasälpää ja kvartsia.

Malminetsintäalueen pohjoisosissa sijaitsee vanha kivilouhos, josta on aikaisemmin louhittu graniittia rakennusteollisuudelle.

Louhoksen alueelle on haettu myös maankaatopaikkalupaa, jolla järveksi muodostunut louhos haluttaisiin täyttää maamassoilla.

Tukes myönsi jo kerran luvan malminetsintään. Lupa on Tukesin mukaan aina annettava, jos lain edellytykset etsintään täyttyvät. Lupa voi ulottua kenen maalle tahansa.

Hallinto-oikeus kuitenkin palautti päätöksen, minkä jälkeen hakija uudisti anomuksensa.

> Malminetsintään haetaan jälleen lupaa – se myönnettiin jo kerran, mutta oikeus palautti asian (Viisykkönen 24.7.2020)

Tuoreessa päätöksessään Tukes hylkää malminetsintäanomuksen. Kaivosviranomainen on käynyt tekemässä muun muassa maastokartoitusta anotulla etsintäalueella.

Tukes katsoo, että alueella ei voida perustellusti katsoa olevan kaivosmineraaleja.

Hakemuksen mukaisiksi kaivosmineraaleiksi on ilmoitettu kvartsi ja maasälpä, jotka ovat maankuoren yleisimpiä mineraaleja, ja yhdessä muodostavat yli 60 prosenttia maankuoren kivilajeista.

Malminetsintälupa-alueella vallitseva kivilaji on graniitti, joka koostuu lähes kokonaan kvartsista ja maasälvistä, Tukes perustelee päätöstään.

Hakija on kertonut, että hän tutkisi pelkästään aikaisemmin ottamiaan kivinäytteitä. Tukesin mukaan malminetsintälupa ei ole kuitenkaan tarpeen aikaisempien kivinäytteiden tutkimista varten.

Tukesin kanta on myös se, että vanha louhosalue on työmaa-aluetta, jolla liikkumista on rajoitettu, ja siten se muodostaa kaivoslain mukaisen esteen malminetsintään.

Tukesin 24.3. antama hylkäämispäätös ei ole vielä lainvoimainen.

> Kirkkonummen malminetsintälupa on erittäin harvinainen tapaus − Näin kaivosviranomainen perustelee päätöstä (Viisykkönen 23.1.2018)

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä