(62) kommenttia

Junavarikosta pysyy merkintä Luomassa – äänestyksessä Kirkkonummen valtuutetuilla eri kanta

Luoma ja Mankki Kirkkonummen ja Espoon rajalla säilyy uudessa maakuntakaavassa mahdollisena lähiliikenteen junavarikon sijoitusvaihtoehtona.

Kiistellystä varikosta äänestettiin maanantaina Uudenmaan maakuntavaltuustossa.

Kaavamerkintä varikosta päätettiin pitää maakuntakaavassa selvin äänestysnumeroin 48-23.

Erityisesti Helsingin maakuntavaltuutetut olivat lähes yksimielisiä siitä, että varikkomerkintä pidetään voimassa, kuten alkuperäinen maakuntahallituksen esitys oli.

Kirkkonummen kahdesta maakuntavaltuutetusta Timo Haapaniemi (kok.) äänesti merkinnän poistosta ja Reetta Hyvärinen (vihr.) merkinnän säilyttämisen puolesta.

Kokouksessa junavarikon poistamista maakuntakaavasta esitti espoolainen Mia Laiho (kok.) ja vaati, että mahdollisia sijoituspaikkoja selvitetään vielä lisää.

Maakuntakaavassa ei Laihon mielestä tarvitse välttämättä olla varikkomerkintää ja varikkoa voidaan suunnitella myös Espoon ja Kirkkonummen omalla kaavoituksella.

Sinänsä Laiho ja muutkin varikkomerkinnän poistamista kannattaneet pitivät varikkoa tarpeellisena hankkeena, jota tarvitaan tulevaisuudessa jo Espoon kaupunkiradan takia.

Kirkkonummen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi piti myös varikkoa tarpeellisena.

− Ymmärrämme sen tarpeen, muttei väkisin eikä hinnalla millä hyvänsä ja huonolla valmistelulla, Haapaniemi totesi.

Hapaniemen mielestä varikolle voidaan löytää parempi paikka yhteisellä valmistelulla.

Kirkkonummea maakuntavaltuustossa edustanut Reetta Hyvärinen kannatti varikkomerkinnän säilyttämistä ja korosti, ettei se välttämättä merkitse varikon rakentamista Luomaan tai Mankkiin.

Varikko on Hyvärisen mielestä järkevä sijoittaa liikenteen päätepisteen lähettyville ja Mankki-Luoma on tulevan Espoon kaupunkiradan jatkon päässä.

Maakuntakaava on yleisluontoinen, suuntaaantava ja mahdollistava asiakirja, jonka pohjalta kunnat voivat tehdä kaavoitusratkaisujaan.

Junavarikkomerkintä Luomassa ja Mankissa helpottaa kuitenkin hankkeen etenpäinviemistä.

Varikko ei tarvitse välttämättä merkintää maakuntakaavassa, jos sitä suunnitellaan kunnan hyväksymässä omassa kaavoituksessa taajamatoimintojen alueelle. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto on pitänyt maratonkokousta jo kaksi päivää ja asioita jää vielä seuraavaankin kokoontumiseen, joka on elokuussa.

Maakuntakaava ei vielä lopullisesti hyväksytty, ja kokous keskeytettiin vähän kello 16.

Kaikki muutosehdotukset ehdittiin kuitenkin käsitellä, eikä äänestysten jälkeen mitään muutoksia tullut kaavaan.

Kaavassa on monia riidanlaisia kohteita, joista varmuudelle valitetaan hallinto-oikeuteen. 

> Junavarikosta ei vielä saatu mitään päätöstä – Esitys: Mankista ja Luomasta pois kaavamerkintä (Viisykkönen 9.6.)

Päivitetty (kello 16.10.) Kokous jatkuu elokuussa.

 

 

(62) kommenttia
Kommentit (62)

Kommentit (62)

Sivut

Keskustelu on lähtenyt aivan raiteiltaan, yhdestä äänestä varikkopäätös ei todellakaan ole ollut kiinni! Maakuntavaltuuston selkeä enemmistö, 48 edustajaa, äänesti varikkomerkinnän säilyttämisen puolesta. Merkinnän poistamista kannatti vain 23 edustajaa. Varikkomerkinnän säilyttämistä kannattivat siis laajasti kaikki ryhmät, myös lähes kaikki vihreät.

Syytä onkin säilyttää varikkomerkintä, sillä valtio on asettanut varikon edistämisen reunaehdoksi Espoon kaupunkiradan toteuttamiselle. Merkinnän poistaminen kaavasta olisi ollut vastuuton riski, kun vastapuolella on koko Kirkkonummen ja läntisen Uudenmaan raideliikenteen kehittäminen! Jos Espoon päättäjät eivät halua varikkoa Mankkiin, he voivat katsella sille paremman paikan alueeltaan läheltä kaupunkiradan päätepistettä.

On helppoa äänestää populistisesti, kun suurin osa maakuntavaltuustosta kuitenkin kantoi vastuun. Onneksi myös Kirkkonummelta löytyy vastuullisuutta ja suoraselkäisyyttä edistää raideliikennettä ja koko seudun etua!

Faktat kohdilleen
Muut Vihreät äänesti muuta nimimerkille
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi sillä....? Emma Kari ei ole tai edusta kaikkia maakuntavaltuuston vihreitä siis väitteesi on väärä ja virheellinen äänestyslista kertoo muuta ja totuuden asiassa. On todella hatun noston paikka Hyvärisen asiallisuudelle ja tietämykselle tuonkin asian suhteen sillä hän on osoittautunut päätöksenteossa muuksi kuin pelkäksi toisten lauman ohjailtavana olevaksi ns. äänestysnapin painajaksi. Hyvärisen samoin kuin maakuntavaltuuston enemmistö puoluekannasta riippumatta edusti ko. asiassa asialista asialinjaa. Valtaosa kansalaisista kunnioittaa Hyvärisen kaltaisia päättäjiä olipa puoluekanta mikä tahansa.
Asiallisuutta
Hyvärisen äänestys ei ainakaan edustanut muiden Vihreän puolueen edustajien linjaa. Johanna Karimäki (Vihr.) kannatti merkinnän poistoa Luoma-Mankista. Pistää miettimään Hyvärisen tarkoitusperiä.
Muut Vihreät äänesti muuta
Kaipaisin faktatietoa vastapainoksi öyhöttämiselle. Kuka omistaa tuon maan nyt? Jos varikko tulee, vaihtaako maa-alue omistajaa vai vuokrataanko se? Jos kyseessä kunnan omistama alue, paljonko Kirkkonummi saisi vuokraa tuosta?
lopetetaan öyhötys
Kaikki isot työpaikat on viisaat päättäjät osanneet ajaa järkevävämpiin kuntiin
Voi noita päättäjiä
Nimimerkki sdkfz kyllä veti erittäin hyvin yhteen nuo haasteet varikon sijaintipaikan löytämiselle.
Rutto vai kolera?
Siitä on demokratia kaukana kun kaksi Suomen suurinta kaupunkia ja pieni Kirkkonummen kunta yhdessä äänestävät siitä kuka joutuu ottamaan junavarikon. Kirkkonummelaisia ei kuunnella ja saavat kärsiä seuraumuksista kovan hinnan. Tasapuolisuuden nimissä pitää ehdottomasti kuunnella eniten niitä jotka tulevat uuden varikon naapurissa asumaan. Sehän on Helsinkiläisen näkökulmasta aivan sama vaikka varikon alta raivattaisiin puoli Kirkkonummea maan tasalle!
Ei junavarikolle
On jotenkin liikuttavaa kuinka näissäkin kommenteissa on saatu varikon sijoituspaikan syyksi huono johtaminen, poliitikon väärä mielipide, poliitikon taloudellinen etu(!?) tai mikä nyt onkaan syy. Päätös on nyt tehty demokraattisin perustein ja nyt sitä voi toki yrittää lain puitteissa (luonnonsuojelunäkökohtat) kaataa. Poliitikot tekivät päätöksen josta voi olla samaa mieltä, eri mieltä tai ei mitään mieltä. Poliitikon hommassa on se ikävä puoli että näitä päätöksiä vaan pitää tehdä eikä voi aina äänestää tyhjää eikä äänestää sen mukaan kuka kovimmin huutaa.

Katselkaa nyt hyvät ihmiset karttaa, ei ole todellakaan helppoa löytää varikolle sijoituspaikkaa rataverkon varresta kohtuullisen välimatkan päästä Helsingistä. Vuohimäki olisi omasta mielestänikin paras paikka varikolle, mutta ilmeisesti se on jo liian kalliiksi todettu. Kyseessä on myös koko pääkaupunkiseudun kokonaisuuteen vaikuttava asia joten siihen nähden tuollainen "muutaman" tuhannen nimen addressi on aika vähäinen.

Ja vähän turhalta tuntuu tuollainen "poliitikko N.N." ei saa enää minun ääntäni uhkailu. Äänestyksen lopputulos olisi ollut sama vaikka kaikki kirkkonummelaiset edustajat olisivat äänestäneet vastaan.
sdkfz
Nimim. Halki, poikki ja pinoon sanoitti omat ajatukseni. Täysin samaa mieltä. Emme elä 100 vuoden takaisessa diktatuurissa - onneksi!

Tässä varkikkomerkintäpäätöksessä nimenomaan EI ajateltu asioita 30 vuoden päähän, eikä punnittu miten väestönkasvu vaikuttaa pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien väestönkasvuun, liikennöintitarpeeseen ja kaavoittamiseen. Oletteko tulleet ajatelleeksi, että varikko Mankkaalla tarkoittaa 17 km rataa, Luomassa 22 km. Yrittäkääs suhteuttaa se alueelle ja päätelkääs sitten paljonko se vie tilaa. Ei se yksi savipelto riitä siihen.

Tällä päätöksellä torpattiin mahdollisuus löytää hyvä paikka varikolle, joka ei ole keskellä asutusta, on rakennettavampi kuin 15 metriä savea eikä uhkaa luontoarvoja ja suojelualueita. Asianmukaisella selvityksellä tämäkin oltaisiin saatu katettua, jos vain tahtotilaa olisi ollut, eikä HSL yhdessä Väylän ja muiden virkamiesten kanssa tätä väkisin olisi puskenut eteenpäin. Nyt saadaan sitten varikon rakentamista odottaa kaikkien valituskierrosten päättymistä.

Jos oltaisiin poistettu merkintä kaavasta ja käynnistetty kunnon selvitys kaikkine kuulemisineen ja SITTEN olisi todettu Luoma/Mankki ainoaksi vaihtoehdoksi, niin sitten se olisi sinne tullut. Nyt koko nykyinen selvityskuvio hätäisine merkintöineen, vajailla kustannuarvioilla ja selvityksillä on täysi irvikuva.

Ja nämä vertailut Kehä III:n meluhaittoihin. Te melualueesta puhuvat ette taida asua lähistöllä? Menkääpäs jonkun tien varrella olevan talon pihalle kuuntelemaan sen meluhaittaa, tulkaa sitten huutelemaan. Se vaihtelee vuorokaudenaikojen mukaan paljonkin, linnut kyllä kuuluvat vielä hyvin. Lisäksi eritasoliittymän myötä on tulossa meluaitoja. Mutta nämä aidat eivät auta varikon melu- ja valosaasteeseen, jota varikko tuo tullessaan.

Me tarvitsemme uuden kaupunkiradan varikon, mutta ei näin. Usko ja luottamus virkakoneistoon on hävinnyt tämän myötä täysin.
Kunnollista selvitystä kaipaava
Joku ehdottaa Jeppaksen ja vuohimäen kertaalleen lopetettujen seisakkeiden palauttamista ja varikkoa vuohimäkeen. Eikö varikko sovi paremmin sinne mistä seisakkeet on turhina poistettu eli luoman joutomaalle/pellolle.
Anonyymi
Nimby- ajattelu on voimissaan taas.. Kiinteistön arvo laskee -kuka korvaa jne jne. Varikko kirkkonummelle vaan, mielellään vuohimäkeen. Siellä on tilaa ja hyvä rakennusmaapohja. Lisäksi tarvittava lisäraide tuo mahdollisuuden lisätä Jeppaksen ja vuohimäen pysäkit Y-junan reittiin.

Ja hyväöt ihmiset, lisää työpaikkoja kuntaan!

Älkää antako taas RKP:een estää Kirkkonummen kehitystä!
Mikko
No saapa nähdä mihin kustannukset pomppaa, jos varikkoa aletaan pykäämään savimaalle. Näissä julkisen liikenteen hankkeissa on se jännä juttu, että lopulliset kustannukset saa yleensä kertoa vähintään kolmella vs. millä hanke päättäjille ja kuntalaisille myydään. Raiteita hinnalla millä hyvänsä, se tuntuu olevan vihervasemmiston päämäärä. Itse en jaksa uskoa, että Kirkkonummen junayhteydet välttämättä jatkossakaan paranevat, oli varikko missä tahansa. Lisävuorot maksaa rahaa ja eikös HSL jo ilmoittanut syksyä koskevasta junaliikenteen karsinnasta mm. rantaradalla koronan aiheuttamaan notkahdukseen vedoten. Noin yleisesti Kirkkonummea kannattaisi kehittää aika helläkätisesti ja ominaispiirteet huomioiden. Ne jotka kaipaavat kaupunkia, löytänevät sitä Espoosta.
Kokoomuksen äänestäjä
Kirkkonummen päättäjät onnistuivat aikoinaan torppaamaan Outletkylän ja sataman( ( nyt Helsiki tahkoaa rahaa satamalla ja Vantaa Outletkylällä).
Saa nähdä miten onnistuvat tällä varikkoasialla.
Voimia ja kannustusta Reeralle !
Tuleva vihreä
Nimimerkille ”varikon tuleva naapuri”. Onnittelut uudesta / tulevasta junavarikosta ja sen naapuruudesta. No maailma toimi kertomallasi tavalla vielä 100-vuotta sitten ja joissakin diktatuurien viimeisissä linnakkeissa maailmalla ehkä vieläkin. Asiat olivat ylhäältä annettuja ja ilmoitusluonteisia. Edellisessä on kieltämättä myös omat hyvät puolensa. Tänä päivänä pitäisi kuitenkin kyetä keskustelemaan ja arvioimaan eri hankkeiden hyötyjä ja haittoja aika laajasti ja fakta perusteisesti. Maailma on kompromissi siitä mitä itse haluat ja mitä muut haluavat. Toki aina voi rakentaa sen oma maailman joka toimii omin ehdoin.
Halki, poikki ja pinoon
Tässä jälleen havaitaan, että demokratia ja aktivismi tappavat kaiken pitkälle eteenpäin katsovan kehityksen. Kun suuria hankkeita viedään eteenpäin, kansalta eikä pikkukuntien amatööripoliitikoilta tulisi kysyä mitään. Linjat vedettäisi valtiotasolla valmiiksi asiaankuuluvien tahojen tarpeita kuullen, ja tällaisen varikon rakentamishanke tiedotettaisi ilmoitusluontoisena jossain kunnan ilmoitustaululla.

Eläimet kyllä ymmärtävät väistää ja löytävät nopeasti uuden paikan missä elellä, ihmiset sitten miettivät jääkö varikon naapuriin, vai muuttaako muualle.

Ei tämä niin hankalaa ole.
Varikon tuleva naapuri
Hyvä Tarkkailija,

en todellakaan tiedä, asuuko Luomassa ketään Pro Kirkkonummi-ryhmän valtuutettua tai kannattajaa. RKP:n kannattajia kyllä asuu täällä.

Tässä asiassa voi todeta, että puoluekannasta tai äidinkielestä riippumatta kaikki luomalaiset vastustavat varikon tuloa kotikyläämme. "Luoman ja Mankin ympäristön puolesta" -vetoomuksen allekirjoitti kahden viikon aikana yhteensä 2169 henkilöä, joista suurin osa lähialueelta Kirkkonummelta ja Espoosta.
Seija Salmela
Kommenttiviestien rivienvälistä on luettavissa RKP:n ja Pro Kirkkonummi yhteistyön aktiivisuus asiassa.
Tarkkailija
Ei voi muuta kuin ihailla ja kunnioittaa Reetta Hyväristä kuinka tarmokkaasti ja asiallisesti hän on toiminut Kirkkonummen kuntapäättäjänä kunnan ja kuntalaisten eduksi sekä maakuntatason päätöksenteossa koko maakunnan eduksi. Samaa toivoisi myös valtakuntatason päättäjiltä että ensisijaisesti otettaisiin huomioon koko maan etu eikä vain oman nurkkakunnan ns. siltarumpu ja suolämpäre jossa on jopa linnut majailee.
Linjavalinta
Hannu Valtanen

Käsittämätöntä että savipelloista on tullut natura aluetta. Haluatte vain siirtää haitat koskemaan paljon suurempaa aluetta, myös Kirkkonummen keskustaa. Valittamisella vain haluatte hankaloittaa Helsinki-Espoon julkisen liikenteen kehitystä ja siirtää haitat muualle. Kysymyksessä poliittinen peli ja poliitikon maat.
Järki älä jätä
Uudenmaan liitto tiedotti tänään, että Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2017. Sen jälkeen alkoi valitusmenettely, jossa mm. kaavasta jouduttiin poistamaan Östersundomin alue, kun korkeinhalinto-oikeus ei voinut hyväksyä Natura-alueelle kohdistunutta uhkaa. - Nyt hyväksyttävänä olevalle Uusimaa 2050-kaavalle käy samoin - siitä valitetaan ja haetaan toimeenpanokielto, kaava saanee lainvoiman korkeimmanhallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen joskus 2023 ja siitä todennäköisesti joudutaan poistamaan järeän raideliikenteen varikko, joka uhkaa Natura-alueen luontoarvoja. - Jos ja kun HSL haluaa lähijunaliikenteen varikkoja nopealla aikataululla, kannattaisi se tehdä yhteistyössä kuntien kanssa, joilla on kaavoitusmonopoli alueillaan.
Hannu Valtanen
Jos varikko tämän myötä tulee Luomaan, niin kunnalle jää todellakin mustapekka käteen. Pelkästään harmeja, ei etuja. Miksi ihmeessä ei voitu hyväksyä muutoesitystä joka olisi mahdollistanut oikean avoimen keskustelun asiasta?

Todella valitettava päätös. Ikävä että kuntapäättäjämme eivät pystyneet parempaan. Omat koirat purivat.
Kantis
Nimimerkille ”sdkfz”. Asun Kirkonkylällä ja en todellakaan halua ratavarikkoa Luoman alueelle. Näkemyksesi edustaa valitettavan tyypillistä ajattelua ”kunhan ei tule minun nurkille” niin saa tehdä. Samaa ajattelumalli näytti toteutuvan valitettavasti myös valtuuston (osan) osalta. Kirkkonummen osalta eriarvoistavan aluepolitiikan seurauksista (jossa alueita / niiden asukkaita ei kuunnella) voi sanoa, että hetken aikaa se siellä housussa saattaa lämmittää mutta aikaa myöten se hymy yleensä tuppaa hyytymään. Klassinen malliesimerkki huonosta johtamisesta. Ei näin!
Meitä on moneksi
Siltä varalta, ettei joku ole lukenut viimeisintä väyläviraston selvitystä, tässä ote siitä.

Luomaan olisi siis tulossa varikko, jossa "on varikon esimerkkisuunnitelman mukaan yhteensä noin 22 kilometriä raiteita ja vaihteita 46 kappaletta. Aluetta kiertäisi huoltotieverkko, jonka pituus olisi noin viisi kilometriä. Varikko edellyttäisi yhden nykyisen sillan uusimisen ja yhden uuden sillan toteuttamisen. Alustavien tarkastelujen perusteella alueella tulisi tehdä pohjanvahvistuksia paalulaatoilla ja stabiloinneilla. Jos stabilointi vaihdettaisiin paalulaataksi, nostaisi se pohjanvahvistuskustannukset kaksinkertaisiksi".

Siinäkö sitten alkaisi vihreä, luonnonläheinen Kirkkonummi, jonne uudet, paremmat veronmaksajat pakenevat varikon läpi kaupungin meteliä ja ruuhkia?
Seija Salmela
Hyvä Reetta että kannoit poliittisen vastuun. Perustat päätöksesi tutkittuun tietoon ja ajattelet koko Kirkkonummen etua. Äänestämme jatkossakin Sinua suoraselkäistä upeaa kuntapäättäjää.
Kaksi eläkeläistä
Kunnalla on kaavoitusmonopoli.
Kari Hujanen
Kiva, että luontokuvat ovat tehneet niin suuren vaikutuksen "Radan varrelta" - nimimerkkiin, että ihan epäilyttää ovatko ne kaikki edes Mankista. Eivät ole. Osa on Luomasta.

Tämä kunta on julma paikka luomalaiselle. Niin törkeitä heittoja täälläkin, vaikka ihmisiltä viedään elinkeino, joiltakin kodit, eläimiltä elintila ja koko asuinalue tuhotaan. Vaikutuksia vähätellään ja ihmisten surusta tehdään pilkkaa. Kaduttaa syvästi, että on tullut vuosikausia yritettyä nostaa Kirkkonummen mainetta luontoystävällisenä kuntana ja rauhallisena, mukavien ihmisten asuinpaikkana. Sitä se ei ole. Tämä on ihan hirveä kunta.
S. Jylhä
Lisättääköön vielä että en ole kauhean suuri julkisen liikenteen käyttäjä, rahat voisi mieluummin käyttää Kehä III:n muuttamiseksi moottoritieksi välillä Kt51 - Muurala. Tämä tuskin luontoarvoja hehkuttavia luomalaisia haittaisi, koska mielellään ajaisivat ruuhkatonta Kehä III:sta aamulla töihin.
sdkfz
Luomalaiset ovat taitavasti masinoineet että varikon vastutus on kirkkonummelaisten yleinen mielipide. Kirkonkylällä asuvalla tuskin on mitään suurempaa mielipidettä varikon sijoituspaikasta. Sen sijaan hän kyllä haluaisi nopean ja tiheän lähijunayhteyden Helsinkiin.

Siinä pellolla kulkee jo rantarata ja Kehä III. Maalaillaan kuvaa luonnonläheisestä asuinalueesta ihan kuin Kirkonummella olisi tonttimaa niin loppu että juuri siihen pitäisi rakentaa. Ja sitäpaitsi jos kaavaan olisi merkattu siihen samaiseen kohtaan kerrostaloalue niin samanlainen valitus siitäkin olisi tullut.
sdkfz
Äänestin minäkin vihreää, mutta jolle ääneni annoin osoittautuikin selkärangattomaksi petturiksi ns. vihreäksi loikkariksi jonka arvot ovat todella tekopyhiä. Seuraavankin kerran äänestän vihreää, mutta selkärankaista joka ajaa kirkkonummelaisten etua kuten Hyvärinen.
Vihreä
Äärimmäisen lyhytnäköinen ja typerä päätös, joka perustuu aikalailla vanhentuneisiin käsityksiin asioista ja myös mitä ilmeisimmin joidenkin tahojen henkilökohtaisen edun tavoitteluun. Työllistävä vaikutus todellisuudessa aika pieni ja ne kuvitellut verohyödyt eivät todellakaan valu Kirkkonummelle. Päätöksenteko perustuu hätäilyyn ja näköalattomuuteen. Äkkiä vaan jotakin sinne ja pääasia ettei ei tule mun takapihalle. Kirkkonummen ovia on käynyt koputtelemassa iso joukko hyviä yrityksiä vuosien varrella mutta nämä lähestymisyritykset on torpattu järjestäen. Nyt ollaan tilanteessa että kaikki tuntuu käyvän - kun on ennenkin hölmöilyt niin nyt voidaan sitten paineen alla hölmöillä vielä tuplasti lisää. Voihan tuon hankkeen kaavassa pitää mutta on päivänselvää, että ettei se tule seuraavaan 20-vuoteen menemään läpi. Tästä lähtee liikkeelle sellainen valituskierre, että siinä ehtii valtuutetut vaihtua aika monta kertaa. Ei tarvitse kun lukea Väyläviraston selvitys 35/2019 niin alkaa näkökulmat kummasti laajentua. Lopputulema tästä kaikesta tulee olemaan se, että muutama valtuutettu tulee vaihtumaan. Vanha totuus politiikassa ja liike-elämässä on se, että jos petät asiakkaasi ja kannattajasi niin pelisi on pelattu. Tästä löytyy runsaasti esimerkkejä lähimenneisyydestä niin isommilta kuin pienemmiltäkin foorumeilta, Edelliseen viitaten T, Haapaniemi tuntuu olevan tästä porukasta niitä ainoita vähänkään laskutaitoisia ja maalaisjärjellä varustettuja.
Ei tule toteutumaan

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä