(0) kommenttia

Valtuusto sulki välillä ovet

Kirkkonummen valtuusto joutui harvinaisen monimutkaisen asian eteen rutiininomaisen päätöksen yhteydessä.

Kirkkonummen valtuusto joutui poikkeuksellisesti pitämään myöhään manantaina kokoustaan sujetuin ovin. Saliin saivat jäädä vain valtuutetut. Kysymys oli tilinpäätöksen hyväksymisestä, johon littyi salaista tietoa.

Valtuusto oli harvinaisen kimurantin asian edessä. Viime vuoden tilinpäätöksen vastuuvapauden myöntämiseen liittyi varsin harvinaisia ehtoja. Tilintarkastajat eivät nimittäin esittäneet vastuuvapautta kahdelle johtavalle virkamiehelle: perusturvajohtaja Liisa Ståhlelle ja sosiaalityön päällikkölle Sirkku Pekkarinen-Kedolle.

Tapaus liittyy yhden viranhaltijan toimintaa, jota poliisi tukii. Viranhaltija oli tiettävästi jakanut toimeentulotukea luvattomasti. Viranhaltija on erottu Kirkkonummen kunnan palveluksesta.

Valtuutetut saivat yksityiskohtaisia tietoja tapauksessa, kun salissa ei ollut lehdistöä eikä yleisöä. Valtuutetut ovat tässä tapauksessa vaitiolovelvollisia, he eivät saa kertoa luottamuksellisina heille kerrottuja asioita eteenpäin.

Valtuusto pui asiaa harvinaisen pitkään. Osa valtuustoa olisi antanut kahdelle viranhaltijalle vastuuvapauden. Useissa puheenvuoroissa vedottiin siihen, että kyseiset viranhaltijat ovat puuttuneet väärinkäytöksiin heti kun ovat niistä tienneet. Usea valtuutettu piti vastuuvapauden epäämistä kohtuuttomana ja jopa rangaistuksena viranhaltijoita kohtaan.

Myös Ståhle ja Pekkarinen-Keto kiistävät laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan.

Äänestyksessä valtuusto päätti olla antamatta heille vastuuvapautta. Päätös syntyi äänin 37 - 10.

Tapaus on aika harvinainen, Kirkkonummella muistetaan vastaava joskus kymmenisen vuotta sitten.

Vastuuvapauden myöntämiseen palataan valtuustossa myöhemmin, kun tapaus on selvitetty

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä