(0) kommenttia

Långvikin hotelli saa ruopata rantansa

Långvikin rannat ovat vuosien mittaan kasvaneet umpeen. Hotelli on saanut luvan ruopata ranta-alueensa.

Långvik hotelli ja kylpylä

  • Valmistui 1976
  • Aluksi KOP:n kurssikeskus
  • Rotenbergit ostivat 2005
  • Suuri remontti, investointi 20 milj. €
  • Hotellissa huoneita noin sata
  • Lupa ruopata ranta kahden vuoden sisällä

Kokous-ja kylpylähotelli Långvik on saanut luvan ruopata ja syventää hotellin edustan rannan Tanskarlassa. Lähes umpeen kasvaneen ranta-alueen ruoppaamisella hotelli haluaa rakentaa kunnollisen uimarannan ja venelaiturin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ruoppausluvan Tanskarlan Centrum –nimiselle yhtiölle, joka omistaa Långvikin hotellin. Yhtiön taustalla on venäläinen miljardööri Boris Rotenberg. Hän omistaa myös Hartwall Areenaa.

Långvikin omistajayhtiö olisi halunnut pistää ruoappaustyöt käyntiin jo kuluneena syksynä. Lupaprosessi on venynyt, ja nyt annetusta päätöksestä on vielä kuukausi aikaa valittaa.

Yhtiön asianhoitaja Martti Ahto sanoo, että ruopaustöihin olisi kova toive ja tahto mahdollisiman pian, jotta ranta-alue olisi ensi kevääksi valmis. Ruoppaustöitä ei saa tehdä luvan mukaan 1.6. ja 31.8. välisenä aikana.

Ruoppausluvan saaneen yhtiön edustajat aikovat olla Ahdon mukaan yhteydessä hankkeeseen aiemmin kriittisesti suhtautuneeseen tahoon ja yrittävät neuvotella, jotta luvasta ei valitettaisi.

Sata kuorma-autollista

Långvikin ranta-alueella on suunniteltu tehtäväksi varsin suuria ruoppaustöitä. Hakija on puhunut 2.300 kuutiometristä. Määrä on suurin piirtein sata kuorma-autolastillista. Rannat syväys aiotaan ruopata 1,5 metriin.

Ruoppausmassat yhtiön on luvannut sijoittaa omalle alueelleen. Massoja käytetään muun muassa piha-alueiden vihertöihin. Ruopattavat massat ovat pääosin maatunutta vesikasvillisuutta sekä pohjamutaa ja -savea.

Merialue liittyy Långvikenin kautta Espoonlahteen. Ruopattava alue on umpeen kasvanutta merenlahtea.

Ympäristöyhdistys vastustaa

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on suhtautunut Långvikenin ruoppaukseen kriittisesti. Sen sijaan alueen asukkaiden keskuudessa ruoppaukseen suhtaudutaan tiettävästi varsin myönteisesti.

Ympäristöyhdistys on lausunnossaan todennut, että ruoppausalue on lähes Långvikenin kapean pitkänomaisen lahden perällä. Lahti on yhteydessä avomereen ainoastaan kapean salmen kautta, jolloin vedenvaihtuvuus lahdella on erittäin vähäistä. Ruoppausalue on laaja, noin 600 m pitkä ja leveydeltään vaihteleva. Hanke muuttaa huomattavasti rantaviivan luonnontilaa.

Långviken on ympäristöyhdistyksen mielestä tärkeä vesi- ja kosteikkolintujen pesimäalue ja muutonaikainen levähdysalue. Lähistöllä on myös arvokas Natura-2000-alue. Tällaiseen sisälahteen kohdistuva ruoppaushanke on omiaan aiheuttamaan ravinnepäästöjä, jotka lisäävät lahden rehevöitymistä ja rantojen umpeenkasvamista. Muutaman vuoden kuluttua alue on ruopattava uudelleen. jälkeen tehtävä vierassataman laajennus lisää veneliikennettä, mikä häiritsee alueen linnustoa sekä rantakiinteistöjen asukkaita, yhdistys toteaa.


(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä