(0) kommenttia

Kirjasto sai lähes pelkkää kiitosta

Kirkkonummen kirjaston asiakastyytyväisyys on erinomainen.

Kirkkonummella kirjaston asiakkaat antavat erittäin hyvät arvosanat kirjastolle. Tuoreessa kyselyssä lähes kaikki asiakkaat pitävät kirjaston palveluja erittäin hyvinä tai kiitettävinä.

Henkilökunta Kirkkonummen kirjastossa sai kiitettävät arvosanat, arvioitavina olivat palveluhalukkuus, tavoitettavuus ja neuvottelutaidot.

Kirkkonummen kirjasto osallistui alkuvuodesta Kansalliskirjaston koordinoimaan kirjastojen käyttäjäkyselyyn. Kyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttöä, merkitystä sekä asiakastyytyväisyyttä. Palautetta saattoi antaa verkkolomakkeella ja paikan päällä kirjastossa.

Koko maassa kirjastopalveluiden todettiin toimivan nyt yhtä hyvin tai hieman paremmin kuin kolme vuotta sitten, jolloin kysely järjestettiin edellisen kerran.

Kirkkonummen kirjaston asiakkaat käyttävät kirjastoa eniten aineiston lainaamiseen, palauttamiseen ja varaamiseen sekä lehtien lukemiseen. Kirjastossa käynti tarkoittaa usein myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistumista.

Asiakkaat kaipaavatkin kirjastoon lisää aktiviteetteja sekä aikuisille että lapsille. Lasten kerhot ja satutunnit ovat pidettyjä, mutta vastaavaa toimintaa saisi olla enemmän.

Kirjasto on löydetty Facebookissa

Kirkkonummelaisista vastaajista yli puolet kertoi seuraavansa kirjastoa esimerkiksi Facebookissa, kun taas koko maassa kirjastoa seuraa sosiaalisessa mediassa vain joka neljäs asiakas. Sähköinen asiointi ja verkkosivut saivat vastaajilta kiitosta.

Kirjastolle toivottiin avarampia tiloja ja laajempia aukioloaikoja. Tietokonetarjonnassa olisi vastaajien mukaan parantamisen varaa.

Avoimissa vastauksissa oltiin huolissaan kirjastopalveluiden supistamisesta Kirkkonummella ja määrärahojen vähenemisestä. Lukijat kaipaavat enemmän uutuuksia ja laajempaa e-kirjavalikoimaa.

Valtaosa vastaajista kokee, että kirjaston rooli lukemis- ja kulttuuriharrastuksen tukijana ja vapaa-ajan virikkeiden tarjoajana on huomattava. Jopa 70 % vastaajista on sitä mieltä, että kirjasto on parantanut heidän elämänlaatuaan merkittävästi.

Kirkkonummen kirjasto Facebookissa

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx