(0) kommenttia

Espoo kasvaa länteen - Finnoo rakenteille

Finnoon metrokeskuksen ideakilpailun havainnekuva: Cederqvist & Jäntti arkkitehdit.

Uusi Finnoo

  • Asukkaita 17.000
  • Kadut nyt rakenteille
  • Asuntoja vuonna 2015
  • Kaksi metroasemaa
  • Hanke 4 miljardia €

Espoo alkaa rakentaa uutta kaupunginosaa Suomenojalle. Finnooksi ristitty alue kasvaa aikanaan 17.000 asukkaan kaupunginosaksi. Finnoon rakentaminen aloitetaan huomenna keskiviikkona (20.11.) aloituslapiointi-juhlallisuuksilla.

Finnoon rakentaminen kerrostalovaltaiseksi kaupunginosaksi alkaa alueen pohjoisosan katuverkon rakennustöillä. Huomattavin yksittäinen osuus on Finnoon ja Matinkylän yhdistävä Finnevikinsilta, joka tulee yli Finnoonlaakson kosteikkoalueen. Katurakennushankkeiden arvo on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Finnevikinsilta valmistuu syksyllä 2015. Rakentamisaika on pitkä, koska lintujen pesimäaikana rajoitetaan häiritsevää toimintaa lintukosteikon läheisyydessä.

Espoo laskee, että Finnoo on vuosien mittaan noin neljän miljardin euron hanke. Alueen rakentamisen mahdollistaa Suomenojan puhdistamon siirto Blominmäkeen. Puhdistamon tieltä vapautuu suuret merenranta-alueet muuhun käyttöön. Myös Kirkkonummen jätevesiä johdetaan Suomenojalle. Asuntorakentaminen alkaa Finnoossa kahden vuoden kuluttua.

Metrolla myös Finnooseen

Espoo haluaa kehittää Finnoota kaupunkimaiseksi, merelliseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja metroliikenteeseen tukeutuvaksi alueeksi. Siksi Espoo ajaa voimakkaasti, että Länsimetron rakentamista voitaisiin jatkaa heti Matinkylästä Kivenlahden suuntaan. Sekä Finnooseen että Kaitaalle tulee Kivenlahteen ulottuvan metroverkon metroasemat.

Espoo on kiirehtinyt valtion päätöstä metrorahoituksessa. Metron ensimmäisen vaiheen louhintatyöt päättyvät jo nyt vuodenvaihteessa. Espoo haluaisi, että metrotunneleita voitaisiin saman tien louhia eteenpäin.

Nyt rakenteille tuleva Finnoonsillan eteläinen jatke tulee olemaan kokonaan uusi katuyhteys Länsiväylältä etelään kohti Finnoon keskustaa. Kaitaantien uusi osuus rakennetaan Hannuksentieltä itään päin Finnoon keskustaan.

Suomenlahdentiestä tulee merkittävä pääkatu Finnoon keskustan ja Matinkylän välillä. Katu on liityntäliikenteen yhteys Matinkylän tulevalle metroasemalle, kun metro aloittaa liikennöinnin vuoden 2016 alusta.


(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä