(5) kommenttia

Valtuusto virittäytyi joulumielelle – lähes 70 hehtaarin maakauppa syntyi täysin yksimielisesti

Kirkkoharjun koulun 5C:n musiikkiluokkalaiset tervehtivät kunnanvaltuustoa tiernapoika-esityksellä.

Kirkkonummen kunta ostaa Helsingin kaupungilta 68 hehtaaria maata tulevaisuuden asuntorakentamista varten. Kauppaan kuuluvat myös Killinmäen entisen hoitolaitoksen rakennukset.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maakaupan maananantai-iltana yksimielisesti. Kauppahinta on 2,9 miljoonaa euroa, ja hehtaarihinta on 42 500 euroa.

Helsingiltä ostettava maa-alue on pääosin metsäistä ja osin kallioista maastoa.

Osayleiskaavassa on alueelle suunniteltu pientaloasutusta eli kunnan tavoiteena on kaavoittaa ja saada myyntiin pientalotontteja.

Ennen kuin tonttikaupoille päästään, menee aikaa arviolta kymmenisen vuotta. Aluelle on seuraavaksi laadittava asemakaava.

KIllinmäen entisen hoitolaitoksen käytössä on ollut kymmenen eri rakennusta, jotka siirtyvät kunnan omistukseen. Kauppahinnassa ei ole laskettu rakennuksille käytännössä minkäänlaista arvoa.

Rakennuksista tehdään tarkat kuntotutkimukset ja arvoidaan mihin käyttöön ne vielä soveltuisivat.

Suunnitelmissa on ollut siirtää Volsin hoivakodin toiminta Killinmäkeen.

Valtuusto lisäsi päätökseen toivomusponnen Reetta Hyvärisen (vihr.) esityksestä.

Siinä muistutetaan alueen luontoarvoista ja Keskusmetsän merkityksestä virkistys- ja ulkoilualueena ja toivotaan, että tämä huomioidaan jatkossa kaavasuunnittelussa.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys huomautti pari viikkoa sitten, että alueen eri puolelilta on löydetty runsaasti erityisesti suojeltavaa lahokaviosammalta.

> Iso kiinteistökauppa eteni – osa kunnanhallitusta olisi halunnut vielä selvittää metsän luontoarvoja (Viisykkönen 2.12.)

Helsingiltä ostettavan maa-alueen läpi on kaavailtua uutta kehäkatua, joka johtaisi Vanhalta Rantatieltä Gesterbyhyn. (katso kartta jutun yläpuolella).

Kauppaan kuuluu lisäksi moottoritien etäpuolella runsaan 6 hehtaarin vesialuepalsta, joka on luonnonsuojelualuetta.

Nyt tehty maakauppa sujui huomattavasti jouhevammin kuin viime vuonna päätetty metsäalueen osto Killinmäen maa-alueen pohjoispuolelta. Päätös syntyi tuolloin äänin 30-21.

Kunta päätti ostaa 27 hehtaaria metsäistä maata yksityiseltä maanomistajalta 1,8 miljoonalla eurolla. Hehtaarihinnaksi tuli vajaat 66 700 euroa.

> Kirkkonummi tekee kiistellyn maakaupan − metsää luvattiin myös säästää, hintaa pidettiin liian korkeana (Viisykkönen 12.11.)

(5) kommenttia
Kommentit (5)

Kommentit (5)

Jopa oli taas liitoorat liitäneet siihenkin osoitteeseen ei tonttia minne ne eivät osaisi tulla
melkosia liitäjiä
Hyvä että tulee tontteja omakoti- ja rivitaloalueille. Kerrostaloille riittää tonttimaasta keskustassa reilusti kun tiivistetään, puretaan vanhoja loppuunkuluneita pois ja koulut siirretään Jokiniittyyn sekä kirjaston viereen. Tällätavalla voidaan edetä niinkuin muualla kasvukunnissa ja säästetään esim vesitorninmäki, juhlakalllio ja niiden välissäoleva mäki kerrostaloslummeista.
Oikeaan suuntaan ollaan menossa?
Mutta missä on murjaanien kuningas?
Paavi
Juurikin näin, joulumielellä on varsin myönteinen vaikututus päätöksien tekoon eli muitakin jopa kiperiäkin päätöksiä voisi tehdä näin joulun aikaan...:)
Anonyymi
Se on sitten näkemiin kaikille yksityisille jotka haluavat rakentaa taloa omalle tontille tämän jälkeen. Tähän asti on ollut vaikeata saada rakennuslupa mutta tämän jälkeen se on mahdotonta kun kunta haluaa myydä omat ostoksensa.
Ei hyvä mutta oli odottettavissa.

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx