(4) kommenttia

Valtuusto juuttui äänestämään latureitistä

Kunta ostaa kaksi määräala Veikkolassa (punaisella merkitty). Ylempi tila jatkuu kunnan rajalle saakka eli Nuuksion kansallispuiston äärelle.

Kirkkonummen valtuusto löysi kiistanaiheen maanantai-iltana Veikkolan suunnasta. Keskiössä oli kunnan pohjoiskulma ja kunnan ostama maa-alue, joka rajoittuu Nuuksion kansallispuistoon.

Valtuuston harvinaisen lyhyellä listalla oli kysymys määrärahan myöntämisestä 20 hehtaarin alueen ostamiseen Veikkolassa. Kunta käytti kaksi vuotta siten etuosto-oikeutta, kun Suomen Lähetysseura myi maata.

Asiasta valitettiin, ja lopulta Kirkkonummi voitti ja saa nyt lunastaa maa-alueen. Valtuusto myönsi maakauppaa varten 365 000 euron määrärahan.

Kiista syntyi kokoomuksen Matti Kaurilan ehdotuksesta. Kaurila oli tutkinut karttoja ja tehnyt maastokartoitusta. Kaurila todisteli valtuustossa, että kunta ostaa nyt pitkulaisen maa-alueen, joka johtaa likipitäen Veikkolan keskustasta Nuuksion Mustakorven parkkipaikalle. Kunnan maata pitkin saisi vaikka ladun Nuuksion puolelle.

Kaurila ehdotti toivomuspontta siitä, että valtuusto laatisi virkistysreittisuunnitelman ostamalleen maalle. Useampikin valtuutettu kummeksui pontta ja muistutti, ettei maa-aluetta ole ostettu virkistysalueeksi.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ari Harinen (SDP) lisäsi vielä, että kunta on perustellut etuosto-oikeuden käyttöä Korkeimmalle hallinto-oikeudelle yhdyskuntarakentamisella. Veikkolassa on Harisen mukaan kunnalla erittäin vähän omaa maata, ja sitä tarvitaan nimenomaan uusia asuinalueita varten.

Kaurilan ponsiehdotusta vastaan sorvasi Pekka Jäppinen (uusdemarit) vähän lievemmän toivomusponnen, jossa ei vaadittu virkistysaluesuunnitelmaa, vaan esitettiin, että virkistystarve otetaan huomioon.

Jäppisen ponsi hävisi äänin 20-26 Kaurilan ponnelle. Sen jälkeen valtuusto hyväksyi Kaurilan ponnen äänin 27-24.

Kunnan hankkiman 20 hehtaarin alueen käytöstä ei ole vielä päätöksiä eikä juuri suunnitelmiakaan. Valtuuston hyväksymän ponnen mukaan alueelle on tehtävä mestänhoitosuunnitelma ja laadittava virkistysreittisuunnitelma. Samalla on mietittävä latu-ja kävelyreittiä Nuuksion puolelle.

Valtuuston ponsi ei velvoita sinänsä mihinkään, mutta se on otettava huomioon asioiden valmistelussa.

Arkisto (21.2.) KHO: Kunta sai mennä väliin tonttikaupassa   


(4) kommenttia
Kommentit (4)

Kommentit (4)

Pikkaisen tuntuu, että kunnassa ei oikea käsi tiedä mitä vasen tekee. Samaan aikaan ostetaan hukkamaata kun kunnan henkilökuntaa laitetaan pihalle ja lomautukseen. Mahtaako enää joskus näille viidelle rakennuspaikalle riittää kunnan palveluja....
missä tolkku
Päätöksen mukaan etuosto-oikeutta käytetään maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja mahdollisia suojelutarkoituksia
varten. Päätöspöytäkirjan selostusosan mukaan Päivärinteen tila sijaitsee
Veikkolassa Perälänjärven länsi- ia pohjoispuolella. Kiinteistöllä on
yleiskaavan mitoitusperusteiden rnukaisesti viisi rakennuspaikkaa. Järven
rantaan rajoittuva, pinta-alaltaan noin 2,9 hehtaarin suuruinen alue
on vireillli olevassa kunnanhallituksen 19.9.2011 hyväksymässä Perälänjärven asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Voimassa
olevassa asemakaavassa kysymyksessii oleva alue on osoitettu puistoalueeksi
(P), rnaa- ja metsätalousalueeksi (MM) ja katualueeksi. Asemakaavan
ulkopuolelle jäävä osa kiinteistöstä on yleiskaavan mukaista
maa- ia metsätalousaluetta.
Etuostopäätös, yhdyskuntarakentamista 50 vuoden päästä
Jos etuosto-oikeuden perusteluna on tosiaankin ollut yhdyskuntarakentaminen. MIKSI nyt haihatellaan joidenkin latujen perään ????
Hyvin erikoista politiikantekoa tämä on. Luulisi, että jos jotain asiaa ajetaan tietyn kriteerin/ perusteen perusteella, niin siinä kannassa pysytään.
Outoa on sellainen päättäminen, että poukkoillaan eri kokouksissa eri perusteilla.
Tänään tätä ja tuomenna tuota :(
Latujahan voi tehdä mihin tahahansa metsään. Enemmän kunta tarvitsee omaa maata rakentamiseen
Tero Strand

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx