(0) kommenttia

Vain yksi pyörätie hankkeilla

Pyörätie päättyy nyt Meikonristeykseen. Jatkoa suunnitellaan pari kilometriä Volsiin päin.

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen maanteiden varsiin on lähes tyystin tyrehtynyt. Näin on myös Kirkkonummella, missä yritetään saada edes yksi hanke käyntiin. Kunta ja ELY-keskus tekevät suunnitelmat kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi Volsintiellä.

Kevyen liikenteen väylä eli kansanomaisesti pyörätie päättyy nyt taajaman rajalle. Suunnitelmat väylän jatkamisesta tehdään Myllykyläntienhaarasta Ingelsintielle. Matkaa tulee vajaat kaksi kilometriä.

Kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen pitää Volsintien hanketta kaikkein kiireellisimpänä koko kunnan alueella. - Tien varteen on tullut paljon asutusta. Tie on erittäin kapea ja liikenne kovaa. Toivoisimme, että osuus voitaisiin rakentaa nopeasti.

Volsintien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ei ole kuitenkaan mitään varmuutta. Vartiaisen hyvin alustavan arvion mukaan väylä maksaa vajaat miljoona euroa.

Yleisen tien varteen tuleva väylä kuuluisi perinteisesti valtion kustannettavaksi, mutta valtiolla eli ELY-keskuksilla on hyvin niukasti rahaa tiehankkeisiin. Yleensä - niin kuin Volsintien tapauksessa - ELY-keskus osallistuu vain suunnittelukustannuksiin.

Useat kunnat ovat ryhtyneet omilla rahoillaan tekemään pyöräteitä yleisten teiden varelle. Kirkkonummen kunta rakensi kevyen liikenteen väylän Upinniementielle viime vuonna omilla rahoilla.

Pyörätiehankkeita ei ole nyt menossa Kirkkonummella muuta kuin Volsintien väylä.

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä