(5) kommenttia

Uusi lupa vireillä: Kalliota louheeksi kuuden eduskuntatalon verran

Louhosalue sijaitsee Siuntion rajalla 51:n varrella. Alue ulottuu rantaradan pohjoispuolelle.

Kirkkonummen Vuohimäestä on tarkoitus louhia kallioita tasaiseksi ja kivimurskaksi rakennustyömaille. Kallioalueelle haetaan toistamiseen ympäristölupaa.

Suunniteltu louhinta-alue ja kalliomurskauksen työalue sijaitsevat kantatie 51:n varrella ja molemmin puolin rantarataa lähellä Siuntion rajaa. Alue on kooltaan yli 40 hehtaaria.

Ympäristölupaa hakevat kirkkonummelainen Oy Göran Hagelberg Ab, Destia ja Lemminkäinen Infra. Alueelle on suunniteltu myös asfalttiasemaa.

Lupaprosessi on ollut käynnissä jo yli kuusi vuotta. Kirkkonummen kunta on kertaalleen myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan vuonna 2012, mutta lupa kaatui Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hakijat ovat sittemmin täydentäneet hakemusta ja asia on tulossa jälleen Kirkkonummen rakennus-ja ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Hakemuksessa anotaan lupaa louhia kalliota noin 1,8 miljoonaa kuutiota, joka vastaa kooltaan noin 18:aa eduskuntatalon vanhaa osaa. 

Toimintaa louhosalueella arvioidaan olevan kolme kuukautta vuodessa riippuen kuitenkin markkinatilanteesta. Öiseen aikaan töitä ei tehtäisi eikä viikonloppuisin.

Arkisin murskausta ja muuta toimintaa alueella voisi tapahtua kello 7 ja 22 välillä. Räjäytyksiä luvataan tehdä vain yhtenä päivänä viikossa.

Lähin talo 220 metrin päässä

Louhinta-alueen lähistöllä on asutusta. Kilometrin säteellä löytyy kymmeniä taloja. Lähin asumus on ympäristölupahakemuksen mukaan 220 metrin päässä louhinta-alueesta.

Yleisten lupaehtojen mukaan melu ei saa ylittää asuintaloilla 55 desibeliä ja loma-asunnoilla 45:tä.

Louhinta jatkuu niin kauan kuin kalliota riittää. Toiminnan kesto riippuu suuresti siitä, millaista kysyntää kalliomurskeella on.

Hakemuksessa on arvioitu että vuosittain kalliota louhittaisiin keskimäärin 250 000 tonnia. Tällä määrällä toiminta jatkuisi Vuohimäessä noin seitsemän vuotta.

Vuohimäen lähistöllä Siuntion puolella on käynnissä vastaavanlainen avolouhos. Toiminta pääsi käyntiin vajaat kaksi vuotta sitten sen jälkeen, kun lupa-asioista oli taitettu peistä kahdeksan vuotta.

Paikalliset asukkaat arvostelevat edelleen louhoksen aiheuttamaa melua. Vaasan hallinto-oikeus on hiljakkoin määrännyt uusittavaksi louhoksella tehdyt melumittaukset.

Vuohimäessä aivan suunnitellun louhinta-alueen naapurissa on myös Kirkkonummen kunnan omistama alue, johon suunnitellaan ampumarataa.

KORJATTU (21.10.): Louhinta-alueen sijaintia on tarkennettu. Louhintalupaa haetaan myös rantaradan pohjoispuolelle lähelle Stormossenin suota.

KORJATTU (4.3.): Lupia haetaan 1,8 miljoonan kuution louhintaa, mikä vastaa 18:aa eduskuntataloa. Aemmin jutussa mainittiin louhintamääräksi runsaat 600 000 kuutiota.

> 51-Arkisto (4.4.2014) Bang bang –asia sähköisti Pikkalan asukasillan


(5) kommenttia
Kommentit (5)

Kommentit (5)

Jutun kartta on virheellinen. Oy Göran Hagelberg Ab hakee lupaa radan pohjoispuoliselle alueelle, eli suoraan kiinni valtakunnallisesti arvokkaaseen Stormosseniin. Myös asutus on sillä puolella selvästi lähempänä ja melu kantautuu Stormossenin yli.
louhimo naapuriin?
Melumittaukset pitäisi suorittaa voimassa olevien säädösten mukaisesti. Melumittaukset pitää suorittaa jokin muu kuin se taho, joka louhii.
Siuntiossa juuri melumittauksissa oli paljon ongelmia ja asukkaiden valitus meni oikeustoimessa läpi.
kari vierinen, Siuntio
Hankkeista voi jättää muistutuksia ja mielipiteitä kuntaan 21.10. asti. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat löytyvät täältä: http://www.kirkkonummi.fi/prime331_fi.aspx Ainakin lähimpien asukkaiden, eli n. 1 kilometrin säteellä louhoksista kannattaa vaatia melu- ja tärinämittauksia ja radonpitoisuuden mittaukset kaivovedestä. Räjäytykset voivat olla erittäin häiritseviä, joten ajankohta tulisi rajata 8-16 ja ilmoitus asukkaille etukäteen. Tietenkin myös ulkoilumaastoja tuohoutuu, puhumattakaan luonnonarvoista. Muistutus kannattaa siis tehdä! Muistutukset lähetetään osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi
louhimo naapuriin?
Melunmittaukset, talojen kaivot, talojen perusjalka .. nämä on tutkittava ennen toiminnan aloittamista.
Tuo lähin talo taitaapi olla yksi mahdollinen este louhinnalle. Vai täytyykö kiinteistö " pakkolunastaa".
Alueella on jo nyt paljon melua, joka aiheutuu kantatie 51 liikenteestä. Ajoittain on paljonkin liikennettä. Aamulla menoliikennettä ja illalla paluuliikennettä.
Meluhaitat
Kun kerran lähistöltä mainitaan Siuntion puolen louhos, niin lähetyvillä on myös Mildolan louhinta Kantviikissa jossa luodaan edellytykset Mildolan mahdollisesti tuleville toiminnan laajennuksille.
Jerri Kämpe-Hellenius

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx