(0) kommenttia

Tietokoneohjelma muuttaisi monta koulutietä turvalliseksi

Kolmiperän risteyksen kohdalla on Turuntien ylittäminen luokiteltu sivistyslautakunassa vaaraliseksi ala-asteikäisille. Koululiitu ei näe tien ylittämisessä vaaroja.

Peruskoululaisten koulumatkojen vaarallisuutta arvioiva uusi tietokoneohjelma pitää Kirkkonummella koulutietä turvallisena lukuisissa sellaisissa kohteissa, jotka ennen on luokiteltu vaarallisiksi.

Koululiitu-niminen ohjelma hankittiin viime vuonna, jotta kouluteiden turvallisuusluokitus saataisiin yhtenäiseksi koko kunnan alueella. Peruskoululaisten koulutien turvallisuudesta menevät käsitykset usein ristiin lasten vanhempien ja kunnan koulutoimen kanssa. Kunta on velvollinen järjestämään koulukyydit lyhyellekin matkalle, jos koulutie on vaarallinen.

Yksittäisten oppilaiden koulukyydityksiä joudutaan ratkomaan varsin paljon sivistyslautakunnassa, ja päätöksistä tehdään usein valituksia.

Koululiitu-ohjelma on päätetty ottaa käyttöön Kirkkonummella ensi syksystä lähtien. Kunnassa on tehty vertailu vanhoista lautakunnan päätöksistä ja Koululiitu-ohjelman tiedoista. Tiekoneohjelma tulkitsee koulutien turvalliseksi yli 20 kohteessa, jotka lautakunta on vuosien saatossa todennut vaarallisiksi.

Koululiitu-ohjelmaan on syötetty kaduista ja teistä erilaisia asioita kuten liikennemäärät, raskaan kaluston osuus, tien kunto, leveys, valaistus ja niin edelleen. Tietojen pohjalta ohjelmalla voidaan luokitella teiden vaarallisuutta.

Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala sanoo, että ohjelma on apuväline eikä sitä missään nimessä orjallisesti seurata. – Tällä tavalla pyritään koulumatkapäätökset saamaan koko kunnan alueella perusteiltaan mahdollisimman samanlaisiksi ja oikeudenmukaisiksi. Edelleenkin sivistyslautakunta tekee viime kädessä päätökset ja poliisilausuntoja voidaan pyytää tarvittaessa, Kujala sanoo.

Koululiitu-ohjelma on käytössä pitkälti yli sadassa kunnassa. Sen käytössä on ollut monin paikoin isoja kiistoja.

Siuntion kunta harkitsi myös ohjelman ostamista. Siuntiossa katsottiin kuitenkin, ettei ohjelma sovellu Siuntion tapaisen maaseutukunnan kouluteiden arviointiin. Kirkkonummelle ohjelma maksoi 30 000 euroa.

Kirkkonummen vertailu vaarallisista kouluteistä

Arkisto (3.4.) Tietokoneohjelma mittaa koulutien turvallisuuden

      


(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä