(38) kommenttia

"Tällaista karsintaa ei ole koskaan tarvinnut tehdä" − Kirkkonummen ensi vuoden budjetti selvästi miinuksella

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja talousjohtaja Juha Hörkkö julkaisivat ensi vuoden budjettiesityksen perjantaina.

Kirkkonummen kunnan ensi vuoden talousarvion tekeminen on ollut vaikeampaa kuin miesmuistiin. Kunnan talouden näkymät ovat huonontuneet syksyn mittaan selvästi.

Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio esitteli talousarvioehdotuksen perjantaina.

Talousarvio on laadittu jo alun perin miinusmerkkiseksi. Alijäämää on laskettu tulevaksi noin kaksi miljoonaa euroa, vaikka säästökohteita on etsitty tiheällä kammalla.

Aarnio huomauttaa kuitenkin, että merkittävää karsintaa ei ole tulossa jo olemassa oleviin palveluihin.

Esityksen mukaan rahaa on käytössä suurin piirtein saman verran kuin mitä tänä vuonna kuluu.

Ongelmana budjetinteossa on ollut se, miten saada toiveet ja todellisuus kohtaamaan.

Kunnan eri hallintokunnat olivat esittäneet ensi vuodelle noin 13 miljoonaa euroa lisää menoja. Budjettiesityksessä niistä on karsittu noin 11 miljoonaa pois.

− Ei ainakaan minun aikanani (18 vuotta) ole ollut näin isoa kuromista, Aarnio toteaa.

Budjetin valmistelussa on Aarnion mukaan pitänyt ottaa huomioon kaksi isoa muutosta tähän vuoteen verrattuna.

Koulujen väistötilat aiheuttavat noin 4 miljoonan euron lisäkustannuksen ensi vuonna ja talouden yleinen epävarmuus pudottaa verotulojen ennusteita alaspäin.

Selkeitä säästökohteitakin löytyy budjettiesityksestä.

Lasten kotihoidon kuntalisää esitetään jälleen kerran pudotettavaksi siten, että ensi vuonna sitä saisi enää alle 2-vuotiaat lapset 100 euro kuukaudessa. Nyt tukea saa alle 3-vuotiaat 150 euroa kuukaudessa.

Vasta aloitettu varhaiskasvatuskokeilu, jossa 5-vuotiaille tarjotaan osin ilmainen päivähoito, esitetään lakkautettavaksi ensi syksynä. (Viisykkönen 23.2.)

Omaishoidon kustannuksia aiotaan leikata karsimalla tukiluokkia niin alas kuin laki sallii.

Lastensuojelun määrärahoista kaavaillaan säästettävän ensi vuonna 1 miljoonaa euroa.

Ajatuksena on, että kunnan ei tarvitsisi hankkia niin paljon ostopalvelupaikkoja, koska kuntaan on palkattu jo lisää henkilökuntaa hoitamaan lastensuojelutapauksia.

Kunta ei ole vähentämässä henkilökuntaansa. Uusia virkoja ja vakansseja on tulossa kymmenkunta.

Kirkkonummen suuret investoinnit on jo lyöty lukkoon aiemmin. Pääkirjastoa rakennetaan, Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennustyöt ovat alkaneet ja Veikkolaan tulee uusi päiväkoti ja koulunlaajennus.

Kyseisiin investointeihin on varattu seuraavalle kolmelle vuodelle noin 50 miljoonaa euroa.

Summasta puuttuvat kaksi vielä suurempaa investointia eli uusi hyvinvointikeskus ja Gesterbyn koulukeskuksen uudelleen rakentaminen.

Hyvinvointikeskushanke on tarkoitus myydä kiinteistösijoitusyhtiölle ja Gesterbyn kouluhanke (GWG-campus) toteuttaa liisaamalla.

Kirkkonummen kunnalla on nyt velkaa noin 120 miljoonaa euroa, mutta kolmen vuoden kuluttua tämän hetkisen arvion mukaan lähes 200 miljoonaa.

Kunnan talouden näkymät huononivat selvästi syksyllä. Rahaa on mennyt enemmän kuin arvioitu ja toisaalta verotulot ovat jäämässä ennustettua pienemmäksi.

Kunnan tämän vuoden tilinpäätöksen on arvioitu jäävän noin kuusi miljoonaa miinukselle. (Lue: Viisykkönen 11.10.)

Talousjohtaja Juha Hörkkö sanoo, että kuukausi sitten tehdyt arviot näyttävät tuoreidenkin lukujen mukaan pitävän paikkansa. Lopulliset verotiedot saadaan kuitenkin vasta joulukuussa.

Kirkkonummen kunnan veroprosentit esitetään pidettäväksi ennallaan ensi vuonna. Kunnallisvero on 19,5 prosenttia. (Viisykkönen 1.11.)

Kirkkonummen valtuusto käsittelee ensi vuoden talousarvion ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelman 15.12.

(38) kommenttia
Onkohan tehty vaikutusarviointeja, kuten realistisia kustannusvaikutusarviointeja ja inhimillisiä vaikutusarviointeja? Kuinka monta omaishoitajaa voi luopua tehtävästään, joka on kunnalle äärimmäisen halpa tapa tukea jatkuvasti apua tarvitsevien selviämistä. Kun omaishoitajat pakotetaan menemään töihin jotta selviää taloudellisesti ja tilalle tarvitaan lisää kotisairaanhoitoa tai laitoshoitoa, säästetäänkö oikeastaan mitään? Yhtälailla lastensuojelun säästöt on kai jälkiviisauden valossa käytännössä aina myöhemmin kostautunut moninkertaisesti kasvavina kustannuksina ja inhimillisinä tragedioina.

Koulujen väistötilojen kustannukset tulee nähdä osana uuden koulun rakentamisen kustannuksia ja niitä voi rahoittaa lainalla, ei niitä vuokria voi repiä kaikkien heikoimpien selkänahasta. Tässä on kyllä nyt tarvetta ideologisille valinnoille. Nyt politiikkaa politiikkaan ja inhimillisyyttä kehiin. Mikä puolue on heikon ihmisen puolella tänä syksynä?
huolestunut
Edellisen vaalikauden aikana Kirkkonummen perusturva kiri keskikoisten kuntien ikävakioidussa kustannusvertailussa suhteellisesti vuosittain ollen vaalikauden lopussa jo alle keskiarvon (n. 40 kuntaa osallistuu samaan arviointiin mannersuomessa). Joten Juha Blomfelt kylllä niitä tuloksia on syntynyt.

Tulos on vain yhä vanhenevalla väestöjakaumalla ollut mitattavissa ainoastaan miten paljon hitaammmin kustannukset ovat kasvaneet verrattuna kuin jos olisimme suhteellisesti samalla tasolla verrokkikuntiin töitä jatkaneet.

Jerri Kämpe-Hellenius
Kirkkonummen kunnan toimielinten esitsyslistat ja pöytäkirjat löytyy kunnan sivuilta.

Budjettiehdotus löytyy kunnanhallitus 5.11.2018 esityslistasta
§393 Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2021

ja suora linkki budjettiesitykseen joka siis edellämainitun pykälän liite:
http://kirkkonummi.cloudnc.fi/download/noname/%7B64aeb7ca-9042-4702-a568-690e8f5b55b0%7D/38971
Jerri Kämpe-Hellenius
Kunnanjohtajan talousarvioehdotusta pääsee lukemaan, kunhan kunnanhallitus sen hyväksyy ja se julkaistaan. Ehdotus löytyy kunnan nettisivuilta samoin kuin valtuuston aikanaan vahvistama talousarvio.
Juha Blomfelt, tarkastusltkn jäsen 2012-2017, Kokoomus
Pääseekö tätä budjettiesitystä lukemaan jostain? Yleensäkin kiinnostaisi tietää tulot ja menot kunnan osalta.
Numerot esille

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx