(2) kommenttia

Täällä puhutaan ainakin 59:ää kieltä

Kirkkonummen ruotsinkieliset nuorisoseurat haluavat saattaa yhteistyöhön kaikkia maahanmuuttajataustaisia ja heistä kiinnostuneita kirkkonummelaisia.

KNUF ja Luckan Kirkkonummi ovat käynnistämässä 59-kieltä -hanketta, jolla pyritään helpottamaan maahanmuuttajien sopeutumista Kirkkonummelle. Hankkeen tarkoitus on saattaa yhteen kunta ja kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset, työvoima ja työnantajat, maahanmuuttajat ja syntyperäiset suomalaiset kieleen ja kulttuuriin katsomatta.

Taustatietona muistutetaan, että Kirkkonummella asuu noin 1.300 maahanmuuttajataustaista henkilöä, jotka puhuivat vielä vähän aikaa sitten 59:ää eri kieltä. Nyt kieliä on enemmän.

Uusi kotikunta on maahanmuuttajille uuden elämän lähtökohta. Maahanmuuttajat puolestaan ovat kunnalle resurssi ja mahdollisuus, josta kannattaa pitää kiinni. Maahanmuuttajan sopeutuminen omaan asuinympäristöön hyödyttää sekä ympäristöä että maahanmuuttajaa.

Osallistuminen, harrastaminen, työnsaanti, koulutus, ystävyys, lasten hyvinvointi, käytettävissä olevat tilat ja tiedonsaanti ovat teemoja, jotka kiinnostavat maahanmuuttajia ja joiden ympärille 59-kieltä hanke pyrkii rakentamaan erilaisia yhteistyömalleja yhteistyössä kunnan, kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Nyt suunnitellaan, ensi vuonna toimeksi

Varsinaisen hankkeen on määrä alkaa ensi vuonna. Tällä hetkellä meneillään on EU:n Leader-avustuksella sekä Säästöpankkisäätiön ja Svenska kulturfondenin avulla rahoitettu suunnitteluhanke, jonka päämääränä on kartoittaa maahanmuuttajien todellisia tarpeita ja niitä yhteistyömahdollisuuksia, joita varsinaisella hankkeella voitaisiin ryhtyä toteuttamaan.

Koska tänä vuonna alkaa uusi viiden vuoden pituinen EU:n rahoituskausi, mahdollisuudet rahoittaa tulevia, hyviä integraatiohankkeita ovat hyvät, kerrotaan hankeen taustavoimista.

59-kieltä järjestää 29.4. klo 17.00 kunnantalon Kirkkonummi-salissa monikulttuurisen työpajan, jonka tarkoitus on selvittää yhdessä integraation haasteita ja mahdollisuuksia. Mukaan kutsutaan kunnan ja järjestöjen edustajia, maahanmuuttajia ja kaikkia Kirkkonummen asukkaita kieleen ja kulttuuriin katsomatta.

Tilaisuudessa keskustellaan ryhmissä eri teemoista: työstä, tiedonsaannista, harrastusmahdollisuuksista, perheiden tarpeista, kohtaamispaikoista ja palveluista.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 14.4. mennessä osoitteessa kyrkslatt@luckan.fi tai puhelimitse numeroon 09 2963830. Jotta paikalle saataisiin tarpeen mukaan myös tulkkausapua, pyydetään kertomaan myös, mitä kieliä ilmoittautujat puhuvat.

(2) kommenttia
Kommentit (2)

Kommentit (2)

Tuli tästä jutusta jotenkin mieleen Tilastokeskuksen 21.3.2014 juttu "Vuoden 2013 väkiluvun kasvusta vieraskielisten osuus 90 prosenttia".

Siinä kerrotaan että (lainaus): Vieraskielisten määrä oli vuoden 2013 lopussa 289 068, mikä oli 5,3 prosenttia väestöstä. Suomea äidinkielenään puhuvia oli 4 869 362 henkilöä, (89,3 prosenttia väestöstä), ruotsia puhuvia 290 910 henkilöä, (5,3 prosenttia) ja saamea puhuvia 1 930 henkilöä, (0,04 prosenttia). Odotettavissa on, että äidinkieleltään vieraskielisten määrä ylittää äidinkieleltään ruotsia puhuvien määrän helmi-maaliskuussa 2014.
tilastotietoinen
Se on hyvä suunnitella kunnolla, että ei tule lisää kunnalle kustannuksia.
Resurssi ja mahdollisuus

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx