(0) kommenttia

Sote-solmu aukeamassa Uudellamaalla: Kirkkonummi kuuluisi 10 kunnan alueeseen Espoosta Hankoon

Länsi-Uudenmaan kunnat saanevat järjestää yhdessä sote-palvelut kuten terveyskeskusten toiminnan.

Länsi-Uudenmaan kunnat Kirkkonummi mukaan lukien näyttäisivät saavan tahtonsa läpi sote-palveluiden järjestämisessä. Uusimaa on saamassa neljä itsehallintoaluetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti torstai-iltana asiasta. Uudenmaan sote-ratkaisua on ratkottu alueen kuntien kanssa yhdessä viime keväästä lähtien.

Ehdotuksen mukaan Uudellamaalla neljä itsehallintoaluetta ja Helsinki järjestäisivät perustason sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka nykyisin ovat jokaisen kunnan itsensä hoidossa.

Kirkkonummi kuuluisi Länsi-Uudenmaan itsehallintoalueeseen, joka käsittää 10 kuntaa Espoosta Karkkilaan ja Hankoon. Alueella asuu 460 000 ihmistä.

Kuntien sote-palvelut henkilöstöineen ja kiinteistöineen siirtyisivät perustettavalle itsehallintoalueelle.

Ministeriön esitys noudattelee mallia, jota kunnat ehdottivat viime keväänä.

> Kuntajohtajat esittävät mini-sotea: Kirkkonummi kuuluisi alueeseen, joka ulottuu Espoosta Hankoon (Viisykkönen 26.4.)

Itsehallintoalueille kuuluisi myös erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri säilyisi edelleen ja hoitaisi kiireellisen ja vaativan erikoissairaanhoidon.

Samalla on mietitty myös pelastustoimen järjestämistä Uudellamaalla. Ehdotuksen mukaan pelastuslaitokset olisivat osa itsehallintoaluetta.

Siten Uudellamaalla järjestelmä säilyisi pitkälti nykyisenlaisena ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue ennallaan.

Kirkkonummella on viime vuosina sote-uudistusta seurattu erityisellä mielenkiinnolla, koska kunta on vuosia suunnitellut uutta terveyskeskusta.

Ilmassa on ollut epävarmuutta siitä, suostuuko sote-ratkaisun tuoma maakuntahallinto ja itsehallintoalue ottamaan kontolleen kaikki uuden keskuksen kustannukset, jotka kunta on maksanut rakennuttaessaan uuden ja kalliin terveyskeskuksen.

Uuden terveyskeskuksen eli hyvinvointikeskuksen rakennustyöt alkavat näinä viikkoina.

> Sotea on Suomessa väännetty vuosikausia – nyt se toteutuu Kirkkonummella (Viisykkönen 20.11.) 

 

 

 

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx