(1) kommentti

Siuntio nihkeä Pikkalanlahden rysäkalastukselle

Siuntiossa järjestettiin 7.3. keskustelutilaisuus kalakiistasta. Paikalla oli muun muassa ryhmäpäällikkö Markku Marttinen ELY-keskuksesta (toinen oikealla). Pikkalanlahden rysäluvat ovat viime kädessä hänen pöydällään. Istumassa myös professori Hannu Lehtonen ja apulaistutkija Jorma Valjus.

Pikkalanlahdella lähes kalasodan aiheuttaneen isorysäkalastuksen jatko on katkolla. Siuntion kunta on nihkeä jatkolupien antamiselle.

Kalastaja Klaus Berglund on anonut kolmeksi vuodeksi lupaa harjoittaa kalastusta viidellä isolla rysällä Siuntionjoen suun läheisyydessä. Berglundilla on ollut lupa rysäkalustukseen kymmenen vuotta. Rysistä on pitänyt lupaehtojen mukaan päästää vapaaksi lohet ja meritaimenet sekä Siuntionjoen läheltä rysistä tavatut kuhat.

Toiminta on saanut viimeiset kolme vuotta valtiolta (ELY-keskus) tukea, koska rysistä on nostettu valtaisat määrät särkikaloja. Hoitokalastuksella on toivottu Pikkalanlahden vedentilan paranevan.

Rysäkalastus on ollut hyvin kiiistanalaista. Lukuisat virkistyskalastajat ovat väittäneet, että Pikkalanlahden kuhasaaliit ovat romahtaneet rysäkalastuksen takia.  Kuhasota leimahti uusiin liekkeihin talvella, kun Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos totesi, että Pikkalanlahden kuhakanta ei ole romahtanut eikä varsinkaan rysäkalastuksen takia.

Rysäluvista päättää ELY-keskus, jolle muun muassa kunta antaa luvista lausunnon. Siuntion ympäristö-ja rakennuslautakunta käsittelee lausuntoaan keskiviikkona (10.4.).

Asian esittelijä ympäristötarkastaja Anu Hynninen ehdottaa, että rysäkalastukseen ei annettaisi enää lupaa. Hynnisen mielestä mittava rysäkalastus vaarantaa Pikkalanlahden lohi-, meritaimen-ja kuhakannat.

Hynnisen mielestä rysillä tehtävästä hoitokalastuksesta ja sen vaikutuksesta merialueilla ei ole tarpeeksi tietoa. Lisäksi tiedot Pikkalanlahden arvokalannoista ovat hänen mielestään hyvin ristiriitaisia tai niitä ole.

Hynninen muistuttaa, että Pikkalanlahden kuhakannoista on vain yksi tieteellinen tutkimus. Se on Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n tekemä. Siinä todetaan, että kuhasaaliiden vähentymä on pudonnut noin 500 grammasta 60 grammaan vuosina 2008–2011.

Siuntion kunta ei ole sallinut rysäkalastusta omistamillaan vesialueillaan.

KORJATTU 10.4. Aiemmin jutussa virheellisesti väitettiin, että vähentymä on sama kuin kalan koko. Näin ei ole, katso kommentti jutun perästä.

Siuntion ympäristö-ja rakennuslautakunta 10.4.

Arkisto (7.3.) Siuntion kalailta: Veikö Berglund kaikki kuhat?   


(1) kommentti
Kommentit (1)

Kommentit (1)

"Siinä todetaan, että kuhasaaliiden vähentymä eli kalan koko on pudonnut noin 500 grammasta 60 grammaan vuosina 2008–2011."

Tässä on pieni väärinkäsitys. Kyse on kuhan YKSIKKÖSAALIIN pienenemästä kymmenesosaan. Ei siis kalan kokoosta. Yksikkösaalis mitataan pyyntiponnistuksena aikayksikköä kohden. Eli esimerkiksi 1 verkon saalis /kalastusvuorokautta kohden. Yhden uistelupäivän saalis jne...
Eljas Rahikainen

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä