(14) kommenttia

Peltoa aiotaan korottaa valtaisalla määrällä maamassoja − alle jäisi kosteikko, jossa linnut levähtävät

Peltoalue, joka halutaan täyttää, sijaitsee aivan Kivenlahti-Virkkala -maantien varrella.

Evitskogissa on leimahtanut kova kiista suunnitelmista, jossa maanomistaja haluaa korottaa alavaa peltoa rakennustyömailta tuoduilla maa-aineksilla.

Paikka on monille ohikulkijoillekin ja erityisesti lintuharrastajille tuttu Evitskogissa Kivenlahti-Virkkala -maantien varrella.

Tulva-aikoihin vesi nousee pellolle ja syys-ja kevätmuuton aikana alueella on sankkanaan muuttolintuja.

Alueen maanomistajalla on pari vuotta ollut suunnitelmissa rahdata laajalle alueelle maamassoja ja korottaa peltoa muutamalla metrillä.

Hankkeessa on puhuttu erittäin suurista määristä maa-aineista, jota tuotaisiin peltoaukealle jopa 700.000 - 800.000 kuutiometriä.

Parin viime vuoden aikana on Kirkkonummella ollut esillä ainakin kolme isoa maakaatopaikkahanketta.

Niissä on haettu lupaa noin 120.000 - 430.000 kuution läjitysmäärille. (Lue hankkeista, linkit jutun lopussa)

Evitskogin hankkeessa ei ole käytetty maankaatopaikka-termiä, vaan puhuttu pellonkorotuksesta.

Kunnalta on tiedusteltu noin vuosi sitten, tarvitaanko hankkeelle ympäristölupa.

Tuolloin kunnan ympäristöyksikkö on lausunnossaan todennut, ettei ympäristölupaa tarvita.

Lausunnossa todetaan, että paikalle tuotavien maa-aineisten on oltava puhtaita ja ennen toiminnan aloittamista alueen halki kulkevan Törnesintien tieoikeuden haltijoiden on hyväksyttävä hanke.

Tiekunta on lähestynyt kuntaa valituskirjelmällä, jossa suhtaudutaan hankkeeseen kielteisesti. Asia tulee kevään mittaan ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Peltoaukean poikki on aloitettu tien parantaminen. Tie johtaa alueen omistajan kesäasunnolle.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on nostanut hankkeen esille ja väittää, että kyseessä on maankaatopaikka, jota valmistellaan tien korjaamisella.

Ympäristöyhdistys pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa (Avi) tutkimaan, valmistellaanko kosteikolle ja peltoaukealle laitonta maankaatopaikkaa.

Yhdistys on myös tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Kirkkonummen ympäristöpäällikön toiminnasta.

Valitusta ei ympäristöyhdistyksen mukaan voi hankkeesta tehdä, koska mitään virallista päätöstä ei ole hankkeen tiimoilta olemassa.

Kunnan ympäristöyksikössä on tulkittu vuosi sitten hanketta pellonparannuksena, kuten sitä on maaomistajakin kutsunut.

Ympäristöyksikössä on vedottu siihen, että lain mukaan pellonparannukseen ei tarvitse ympäristölain mukaista lupaa toisin kuin, jos lupaa haetaan maankaatopaikalle.

Peltoa saa korottaa kunnan ympäristöyksikön mukaan melko vapaasti, jos maanläjityksellä on jokin tarkoitus eli pellon saaminen viljelyn kannalta parempaan kuntoon.

Kysessä oleva alue ei ole suojeltu. Alue on virallisesti peltoa, joka on oikeutettu myös maataloustukiin. 

Tällaisia maankaatopaikkahankkeita on ollut vireillä:

> Avolouhos halutaan täyttää ja perustaa maankaatopaikka − louhittua kiveä löytyy maailman suurkaupungeista (Viisykkönen 20.8.2018)

> Isoa maankaatopaikkaa ei tule Porkkalanniemelle – hanke tyssäsi paikalliseen vastustukseen, rekkarallia pelättiin (Viisykkönen 13.9.2017)

> Kirkkonummen kunta hylkäsi lupa-anomuksen maankaatopaikalle Kylmälässä äänestyksen jälkeen (Viisykkönen 16.5.2017)

(14) kommenttia

Kommentit (14)

Sivut

Täällä aiheesta lisää:
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/03/21/johannesbergin-kosteikkoa-uhkaa-tayttaminen/
Kari Mäkelä
Sitten kun tuo pelto on korotettu voitaisiin siirtä ne kivet Kantviikistä sinne ja murskata niitä siellä jotta Kantviikiläiset säästyisi melusta, pölystä ja rekkaliikenteestä.
Kantviikin asukkaat kärsivät vaivasta jolla on nimi ongelmat muille ei meille.
Johonkin ne maat pitää viedä eikö?
Kait maanomistaja saa tehdä tiluksillaan kaikkea mahdollista ja mahdotontakin, mutta onko kaikessa toiminnassa mitään järkeä onkin ihan muiden arvioitavissa?
Lappböle hornkapell
Itse en sinänsä välitä noista linnuista mitä siellä liikkuu, niille riittää kyllä tilaa muuallakin. En vain pysty ymmärtämään että kunta on valmis pilaamaan Storträsk-järven noilla maamassoilla mitä tuonne halutaan tuoda. Jos järven vieressä olevaa peltoa korotetaan se aivan varmasti vaikuttaa järven vointiin ja järviveden puhtauteen, kyseessä kuitenkin yksi Kirkkonummen suurimmista järvistä.
Outoa myös se, että jotain näin isoa saa tehdä ilman lupaa ja sitten johonkin pieneen rannan ruoppaukseen tarvitaan jos jonkinlaista lupaa eri tahoilta.
Evitskogilainen

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx