(14) kommenttia

Peltoa aiotaan korottaa valtaisalla määrällä maamassoja − alle jäisi kosteikko, jossa linnut levähtävät

Peltoalue, joka halutaan täyttää, sijaitsee aivan Kivenlahti-Virkkala -maantien varrella.

Evitskogissa on leimahtanut kova kiista suunnitelmista, jossa maanomistaja haluaa korottaa alavaa peltoa rakennustyömailta tuoduilla maa-aineksilla.

Paikka on monille ohikulkijoillekin ja erityisesti lintuharrastajille tuttu Evitskogissa Kivenlahti-Virkkala -maantien varrella.

Tulva-aikoihin vesi nousee pellolle ja syys-ja kevätmuuton aikana alueella on sankkanaan muuttolintuja.

Alueen maanomistajalla on pari vuotta ollut suunnitelmissa rahdata laajalle alueelle maamassoja ja korottaa peltoa muutamalla metrillä.

Hankkeessa on puhuttu erittäin suurista määristä maa-aineista, jota tuotaisiin peltoaukealle jopa 700.000 - 800.000 kuutiometriä.

Parin viime vuoden aikana on Kirkkonummella ollut esillä ainakin kolme isoa maakaatopaikkahanketta.

Niissä on haettu lupaa noin 120.000 - 430.000 kuution läjitysmäärille. (Lue hankkeista, linkit jutun lopussa)

Evitskogin hankkeessa ei ole käytetty maankaatopaikka-termiä, vaan puhuttu pellonkorotuksesta.

Kunnalta on tiedusteltu noin vuosi sitten, tarvitaanko hankkeelle ympäristölupa.

Tuolloin kunnan ympäristöyksikkö on lausunnossaan todennut, ettei ympäristölupaa tarvita.

Lausunnossa todetaan, että paikalle tuotavien maa-aineisten on oltava puhtaita ja ennen toiminnan aloittamista alueen halki kulkevan Törnesintien tieoikeuden haltijoiden on hyväksyttävä hanke.

Tiekunta on lähestynyt kuntaa valituskirjelmällä, jossa suhtaudutaan hankkeeseen kielteisesti. Asia tulee kevään mittaan ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Peltoaukean poikki on aloitettu tien parantaminen. Tie johtaa alueen omistajan kesäasunnolle.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on nostanut hankkeen esille ja väittää, että kyseessä on maankaatopaikka, jota valmistellaan tien korjaamisella.

Ympäristöyhdistys pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa (Avi) tutkimaan, valmistellaanko kosteikolle ja peltoaukealle laitonta maankaatopaikkaa.

Yhdistys on myös tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Kirkkonummen ympäristöpäällikön toiminnasta.

Valitusta ei ympäristöyhdistyksen mukaan voi hankkeesta tehdä, koska mitään virallista päätöstä ei ole hankkeen tiimoilta olemassa.

Kunnan ympäristöyksikössä on tulkittu vuosi sitten hanketta pellonparannuksena, kuten sitä on maaomistajakin kutsunut.

Ympäristöyksikössä on vedottu siihen, että lain mukaan pellonparannukseen ei tarvitse ympäristölain mukaista lupaa toisin kuin, jos lupaa haetaan maankaatopaikalle.

Peltoa saa korottaa kunnan ympäristöyksikön mukaan melko vapaasti, jos maanläjityksellä on jokin tarkoitus eli pellon saaminen viljelyn kannalta parempaan kuntoon.

Kysessä oleva alue ei ole suojeltu. Alue on virallisesti peltoa, joka on oikeutettu myös maataloustukiin. 

Tällaisia maankaatopaikkahankkeita on ollut vireillä:

> Avolouhos halutaan täyttää ja perustaa maankaatopaikka − louhittua kiveä löytyy maailman suurkaupungeista (Viisykkönen 20.8.2018)

> Isoa maankaatopaikkaa ei tule Porkkalanniemelle – hanke tyssäsi paikalliseen vastustukseen, rekkarallia pelättiin (Viisykkönen 13.9.2017)

> Kirkkonummen kunta hylkäsi lupa-anomuksen maankaatopaikalle Kylmälässä äänestyksen jälkeen (Viisykkönen 16.5.2017)

(14) kommenttia
nyt kyllä on huuli pyöreänä eihän tuossa ole mitään järkeä hieno peltoaukea on monien lintujen pesintäpaikka jopa erikoisia lajeja on siellä ja tuo määrä on huikea lisäksi kuka valvoo pohjavesialueella että maamassa jota tuodaan ei aiheuta ympäristöongelmia miten kirkkonummen päättäjät voi näin päättää aivan käsittämätöntä ja mikä määrä saastetta ja meteliä tuo aiheuttaa?
tuulia
Ylijäämämaat ovat pks-seudun yhteinen ongelma; louhetta ja maamassoja perataan talonrakennuksen ja infrarakentamisen tieltä kippaamalla vaikka mihin. Metrolouhetta oli jo yllinkyllin, mitenkäs Tallinnatunnelin maamassat sitten hoidetaan.

Metrolouhekin sortui aikanaan Aavarannassa Vitträskiin löyhässä maaperässä.
voi hyvä tavaton
Lupaprosessissa on jotain tuiki hämärää. Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoussivuita ei löydy asian käsittelystä mitään. Eikös sinne kuulu lupa-asiat?
Hämmentynyt
Trollitehdas on keksinyt maankaatopaikoille uuden siveän sumutustermin: pellonkorotus.
Tähän vipuun voi moni maallikko langeta ja uskotella, ettei viranomaislupia tarvita.
Maankaatopaikkojen maksut ovat merkittävä kustannuserä ja bisnes tarvitsee vain voittoja.
voi hyvä tavaton
Lintuja on kaikkialla riesaksi asti. Likaavat ja sotkevat paikat ulosteillaan, niin vilja pellot, kuin kasvimaatkin. Vesistoille se onkin todella suuri ongelma, juoma vettä. Rehevöityvät vesistöt.
nim. puhtaampaa luontoa ja kasveja

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx