(0) kommenttia

Mutkaisen Gesterbyntien parannus etenee

Gesterbyntien pohjoispäätä (pisteviiva) on tarkoitus parantaa nykyistä tietä parantamalla ja vähän oikomalla. Tulevaisuudessa saatetaan tie rakentaa kokonaan uusiksi pohjoispuolle Kirkkotien risteyksestä.

Vuosia suunniteltu tieyhteyden parantaminen Gesterbystä Sepänkylään on saavuttanut yhden etapin. Valtuusto hyväksyi maanantaina osayleiskaavan, johon tiesuunnitelmat sisältyvät.

Kun Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavaa lähdettiin runsaat viisi vuotta sitten laatimaan, keskeinen tavoite oli parantaa tieyhteyttä Veklahden tien risteykseen saakka. Tie on hyvin mutkainen ja huonokuntoinen sekä lisäksi vilkkaasti liikennöity.

Nyt hyväksytyn kaavan mukaan tieyhteyttä aiotaan parantaa nykyistä Gesterbyntietä oikomalla ja kunnostamalla. Aluksi tievaihtoehtoja oli viisi, lopulta valittiin nykyisen tien parantaminen.

Kaavassa on varauduttu jossain vaiheessa myös tien loppupään vetämiseen kokonaan uuteen paikkaan, nykyisen tien pohjoispuolelle.

Gesterbyntien loppupään parantaminen maksaa runsaat miljoona euroa. Gesterbystä Veklahdentielle on varauduttu rakentamaan myös kevyen liikenteen väylä. Se ei sisälly kustannusarvioon, eikä valtio ole luvannut sille rahaa.

Uusi vesi-ja viemärilinja

Uusi kaava mahdollistaa myös vesi-ja viemärilinjan vetämisen kaava-alueen poikki. Uutta runkolinjaa on kaavailtu rakennettavaksi vuosikymmen loppupuolella aina Aavarantaan saakka.

Gesterbyn ja Sepänkylän kaava-alue on yli 600 hehtaaria, josta myöhemmin asemakaavoitetaan tiheämpää rakentamista varten 90 hehtaaria. Kunta omistaa kaava-alueella vain 10 hehtaaria maata. Alue on Korkbergetin luonnonsuojelualue Humaljärven rannalla.

Alue on nyt varsin harvaan asuttua, asukkaita on runsaat 300. Jos kaavan rakentamismahdollisuudet toteutuvat, voi asukasluku olla tulevaisuudessa 1000-2000 asukasta.

Kaavasta lisää kunnan nettisivuilta   

    

 


(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx