(33) kommenttia

Metsäalueen ostosta tiukka äänestys ­− kunnanhallitus ehdottaa, että alue ostetaan rakennusmaaksi

Kirkkonummen keskustan vieressä sijaitsevan metsäalueen ostaminen kunnalle jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kunnanhallitus teki ratkaisunsa maanantai-iltana.

Kunta on neuvotellut yksityisen maanomistajan kanssa kaupasta, jolla kuntaa ostaa 27 hehtaarin metsäalueen noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Kaupasta on jo ennakkoon noussut kova keskustelu. Alueen kaavoittamisen ja rakentamisen pelätään tuhoavan yhtenäistä keskusmetsäaluetta keskustan ja Masalan välillä.

Viisykkösessä viime torstaina julkaistuun juttuun on tullut jo yli 40 komenttia.

Kunnanhallituksessa Reetta Hyvärinen (vihr.) ehdotti, että kunta ei toistaiseksi hanki aluetta omistukseensa.  Ehdotus kaatui äänin 6-7.

Ehdotettua maanhankintaa perustellaan kaavaratkaisulla, jossa rakentamisen määrä alueelle on Hyvärisen mielestä ylimitoitettu ja johtaisi erittäin arvokkaan ja kirkkonummelaisille tärkeän Keskusmetsän pirstoutumiseen.

Kunnan maanhankinta tulee ohjata alueille, jotka voivat aidosti tukeutua julkiseen liikenteeseen, etenkin raiteisiin, vastaehdotuksessa todetaan.

Metsäalueen ostaminen kannalla olivat Ari Harinen (sd.), Pirkko Lehtinen (sd.), Ulf Kjerin (r.), Anna Aintila (r.), Hans Hedberg (r.), Antti Kilappa (vihr.) ja Antti Salonen (kesk.).

Kauppaa vastustivat Timo Haapaniemi (kok.), Anni-Mari Syväniemi (kok.), Matti Kaurila (kok.), Saara Huhmarniemi (vihr.), Reetta Hyvärinen (vihr.) ja Vesa-Pekka Sainio (ps.).

Kunnanhallitus esittää siis valtuustolle, että metsäalue ostetaan.

Kokouksessa Ari Harinen (sd.) teki yksimielisesti hyväksytyn lisäyksen päätökseen.

Lisäyksen mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että maanoston myötä keskuspuiston (metsän) virkistysmahdollisuudet tulee säilyä ja niitä pitää kehittää. 

− Kun tulevaisuudessa alueelle rakennetaan, se tulee toteuttaa siten, että alueelle jää riittävästi tilaa yhteiselle virkistysalueelle akselilla Kirkkonummen keskusta – Masala, kunnanhallituksen hyväksymässä evästyksessä todetaan.

Metsäkauppa menee vielä valtuuston päätettäväksi. 

(33) kommenttia

Kommentit (33)

Sivut

Kerrostalosuntoja keskustaan homeisten liikerakennusten tilalle!Jätetään virkistystä varten metsää myös autottomille.Satsausta muutenkin hajanaiseen keskukseen ja metsät jättäkää rauhaan!
Pettynyt
Muistaakseni tuo Harinen edustaa puoluekannaltaan heikompiosaista väestöä joten miten hän nyt haluaa jakaa isoja veronmaksajien rahoja muutoinkin varakkaille maanomistajille? Tosin onhan tuoltakin puolueelta niinsanottu aate haihtunut aikalailla vuosien varrella....
Anonyymi
Kauppaa vastustavat eivät tainneet oikein ymmärtää arvoja, joita kuntalaiset edustavat. Tällä ja Harisen esityksellä turvataan alueelle luonto ja mahdollisuus myös rakentaa. Päätös oli loistavan hyvä!
Tero
Nimimerkki Kehittyvä kunta viittaa ehkä mainitsemaansa dokumentin (Maankäytön kehityskuva 2040) tekstikohtaan, joka käsittelee mm. juuri tätä keskusmetsää. Lainaus:

"Tärkeiden yhtenäisten metsäalueiden vyöhykkeen
maankäytölliset kehittämisperiaatteet:
· Säilytetään kunnan/maakunnan viherverkoston
selkärankana
· Virkistyskäyttö- ja suojeluarvojen korostaminen
· Luontomatkailu, hiljaiset alueet
· Rakentaminen metsäalueilla rajoitettua/vähäistä
· Vyöhykkeellä sijaitsee olemassa olevia tai
potentiaalisia kohteita, joihin voidaan kehittää
matkailua, virkistystä tai vapaa-ajan palveluja.
Esimerkkeinä mainittakoon Meikon alueen
kehittäminen sekä olemassa olevien
ulkoilualueiden kehittäminen."

Tämä ehdotus on jokseenkin ristiriidassa yllä olevan tekstin kanssa. Mikä on kunnassamme linjaavien dokumenttien merkitys suunnittelussa?
Kääntyykö takki?
Valtuuston päätös tulee olemaan tiukka,jos ryhmät äänestävät kunnanhallituksen tavoin.
Tulos voi olla 26-25 jos mentäisiin ryhmäkokojen mukaan(-Kilappa).Tässäkin asiassa on puolensa,kunnan tulee hankkia maata ja saada siitä gryndereiltä tulevaisuudessa tuloja(?),mutta ei mistä tahansa jos käyttämättömiä reservejä on paremmilla paikoilla.
en ole päättäjä

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx