(20) kommenttia

Maankaatopaikka vai pellonparannus? − Kiistelty hanke jäihin, lisäselvityksiä ja parempaa tiedottamista vaaditaan

Tulvan vaivaamalla pellolla on tähän aikana vuodesta aina satoja muuttolintuja.

Laajan peltoalueen korottaminen Evitskogissa vaatii vielä Kirkkonummen kunnan mielestä lisää selvittelyjä ennen kuin asiaan voidaan ottaa kantaa.

Kirkkonummen rakennus -ja ympäristölautakunta päätti tiistai-iltana palauttaa asian uuteen valmisteluun. Hanke oli lautakunnassa tiehoitokunnan valituksen johdosta.

Evitskogissa peltoalueen omistaja haluaisi korottaa tulvan alle jäävää peltoa, jotta sitä voisi paremmin viljellä. Pellon pintaa korotettaisiin Helsingin seudun rakennustyömailta rahdattavilla maamassoilla.

Hanke on ollut vireillä vuodenpäivät, mutta nyt vasta virallisesti, kun pellon poikki johtavan yksityistien osakkaat tekivät valituksen lautakunnalle.

Viime vuonna kunnan ympäristösuojeluyksikön viranhaltijat päättivät, että kyseessä ei ole maankaatopaikka vaan pellonparannus.

Siten hankkeelle ei tarvitse ympäristölupaa. Ely-keskus on todennut, ettei vesilain mukaistakaan lupaa tarvita.

Asia on pikkuhiljaa noussut julkisuuteen. Siihen ovat ottaneet voimakkaasti kantaa muun muassa lintuharrastajat ja Kirkkonummen ympäristösuojeluyhdistys.

> Peltoa aiotaan korottaa valtaisalla määrällä maamassoja − alle jäisi kosteikko, jossa linnut levähtävät (Viisykkönen 22.3.)

Lautakunta edellyttää nyt, että asiasta pyydetään muun muassa Kuntaliiton lausunto. Pellon omistajan kanssa on sovittu, ettei täyttötöitä aloiteta ennen kuin asia on käsitelty uudelleen.

Ydinkysymys on se, onko kyseessä maankaatopaikka, jolloin ympäristölupa tarvitaan, vai pellonparannus eli maantäytöllä on jokin tarkoitus, siis muukinkin kuin vain ylimääräisten maamassojen läjitys.

Lautakunta pyysi myös hankkimaan arvioita, millaista taloudellista hyötyä pellon omistaja saa, jos suuria määriä rakennus -ja tietyömaiden alta kaivettavia maamassoja ajetaan peltoalueelle.

Lisäksi lautakunta huomautti evästyksenä, että tällaisista hankkeista kunnan pitää tiedottaa paremmin kuin on kyseisen hankkeen kohdalla tehty.

> Lisää asiasta ympäristö -ja rakennuslautakunnan esityslistalta

 

(20) kommenttia

Kommentit (20)

Sivut

Ja vielä Ely keskus mukaan päättämään.Löytyykö jotain mitä tämä laitos ei vastusta ?
Se varmaan vastustaa sekä täyttöä että ei täyttöä riippuu siitä miten kysyt.
Älykeskus käyttöön
Ovatko ylimääräiset maamassat ympäristön kannalta suotavaa? Mistä tiedetään ettei niistä ole haittaa?
Tero
Lautakunta edellyttää lausuntoa myös ELY-keskukselta ennen asian jatkokäsittelyä, koska ELY-keskus ei ole antanut asiasta lausuntoa, ainoastaan epävirallisen sähköpostivastauksen. Kaikki Törnesintien hoitokunnan kunnasta saamat asiakirjat ovat nähtävissä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen sivulla https://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/03/21/johannesbergin-kosteikkoa-uhkaa-tayttaminen/ . Niiden perusteella jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä kuinka lainmukaista ympäristöpäällikön toiminta asiassa on ollut. Sivuilta löytyvät myös pykälät ja ohjeet, joita olisi tullut noudattaa.

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan, kun maan vastaanotosta maksetaan on kyseessä maankaatopaikkatoiminta. Näin ollen kysymys kysymys taloudellisesta hyödystä on oleellinen. Vertailun vuoksi Espoon Kulmakorven maankaatopaikalla pellon täyttöön kaavaillun 800 000 m3 vastaanotto maksaisi 1 – 4 milj. euroa maalajista ja kuorma-autojen kapasiteetista riippuen.
Laura Räsänen
Ihmettelen suuresti tämän lautakunnan päätöstä,että kuntaliitosta on tullut joku maatalouden asiantuntjia ja Lautakunnan pyyntö,että maanomistajan kuuluisi selvittää
mitkä taloudelliset hyödyt hän tästä maantäytöstä mahdollisesti saa,on mielestäni täysin asiaton.Kehottaisin Lautakuntaa tutustumanan myös MASA asetukseen ...
Eihän kukaan halua piilantunutta maata omalle tontille jos siellä harjoitetaan maanviljellystä ja jatkossakin pitäisi harjottaa maanviljelystä ..
Kim Männikkö
Alkaako Kirkkonummen viranomaislautakunta politisoimaan? Päätöksien luotettavuus on kyseenalainen. Minne olemme menossa?
Huolestunut

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx