(11) kommenttia

"Lasten kohtelu nöyryyttävää ja alistavaa" – Yllätystarkastus lastenkodissa toi moitteita myös Kirkkonummelle

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on jatkanut viime syksynä tehdyn lastensuojelulaitoksen yllätystarkastuksen selvittelyä ja langettaa vastuuta myös useille kunnille kuten Kirkkonummelle.

Apulaisoikeusasiamies teki tarkastuksen viime keväänä ennakkoon ilmoittamatta Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla toimivaan yksityiseen Pohjolakotiin.

Tarkastus paljasti monia laittomia ja lasta nöyryyttäviä käytäntöjä.

− Tarkastukseni perusteella pidin useita Pohjolakodin käytäntöjä lainvastaisina, lakiin perustumattomina, epäasiallisina ja sijoitettuja lapsia nöyryyttävinä sekä alistavina, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan koskaan aiemmin Suomessa laittomuuksia ei ollut todettu kerralla yhtä paljoa.

Raportissa todetaan, että laitoksessa on havaittu väkisin riisumista, mielivaltaisia rangaistuksia ja tarpeetonta kiinnipitoa.

Huostaanotetuista ja sijoitetuista lapsista ja nuorista vastaavat kunnat ja niille kuuluu myös valvonta siitä, miten heitä kohdellaan esimerkiksi laitoksissa.

Apulaisoikeusasiamies on lähettänyt useille kunnille moitteita valvonnasta, joka ei ole kaikilta osin toiminut.

Pyyhkeitä saa muun muassa Kirkkonummen kunta, josta oli tarkastushetkellä Pohjolankodissa viime vuonna sijoitettuna yksi lapsi.

Apulaisoikeusasiamies näpäyttää Kirkkonummen sosiaalitointa myös siitä, että kyselyyn ei vastannut Kirkkonummen sosiaalitoimi pyynnöstä huolimatta, vaan kyseisen lapsen asioita valvova sosiaalityöntekijä.

Kuntien vastineissa vedotaan yleisesti resurssipulaan ja siihen, ettei lasten päivittäisestä elämästä ja kohtelusta Pohjolakodissa ollut tietoa.

Kirkkonummen sosiaalityöntekijän ei pitänyt vastauksessa työmääräänsä kohtuuttomana. Hän kertoi olleensa puhelimitse yhteydessä lapseen viisi kertaa ja katsoi sen riittäväksi.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että lapsesta vastaavan sosiaalityöntekijän on oltava jatkuvasti yhteydessä lapseen kahden kesken riippumatta siitä, onko laitoksesta raportoitu ongelmista. Lasta olisi käytävä tapaamassa myös paikan päällä.

Apulaisoikeusasiamies kehottaa huomautuksen saaneita kuntia kiinnittämään vakavaa huomiota nimenomaan sosiaalityöntekijöiden työmäärään.

Kirkkonummen kunnan lastensuojeluun ja perhepalveluihin lisättiin viime vuonna kuusi uutta vakanssia.

Lasten huostaanottojen ja sijoitusten takia on Kirkkonummella määrärahoja jouduttu lisäämään. Viimeksi joulukuussa valtuusto hyväksyi määrärahakorotuksen.

Kirkkonummelta on ollut kahtena viime vuonna sijoitettuna kodin ulkopuolelle keskimääriin kerrallaan noin 80 lasta ja nuorta.

Laitoksissa ja perhekodeissa ovat kirkkonummelaisten lasten ja nuorten hoitovuorokaudet samalla kuitenkin lähes tuplaantuneet, mikä on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia kunnalle.

Huostaanotto on lastensuojelussa äärimmäinen keino. Ennen sitä voidaan lapsi sijoittaa tarvittaessa kiireellisestikin kodin ulkopuolelle.

(11) kommenttia

Kommentit (11)

Sivut

Kirkkonummen kunnan lastensuojelu on pelkkä vitsi. Heillä on mm käytössä netti lomake jonka yhteys ei edes toimi! Lisäksi kun sinne tekee lastensuojeluilmoituksen asia hoidetaan ns pärstä kertoimella. Lasten Hyvinvoinnista ja hoidosta siellä ei välitetä tuon taivaallista. Hyvä että vanhempia edes otetaan kuulusteltavaksi. Sama meno jatkuu lapsen elämässä teki ilmoituksen lastensuojeluun tai ei.
Ei ole aikaa tai mielenkiintoa heillä

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx