(4) kommenttia

Kuuden järven ympärille kaavaillaan vesi- ja viemäriverkostoa – 3,2 miljoonan euron hanke

Luonnos uudesta vesi- ja viemäriverkostosta. Runkolinjan putkia pitäisi kaivaa maahan noin 30 kilometriä.

Kaksi vesiosuuskuntaa hakee Kirkkonummelta avustusta ja lainatakuita vesi-ja viemäriverkoston rakentamiseen haja-asutusalueelle.

Hankkeista suurempi on Pohjois-Kirkkonummella Kylmälässä kuuden järven ympäristössä sijaitsevilla kyläalueilla.

Kylmälän vesiosuuskunta on suunnitellut kunnan avustuksella luonnoksen, jossa on piirretty kartalle noin 30 kilometriä runkolinjaa.

Verkosto kiemurtelee Petäjäjärven, Heparin, Tampajan, Särkijärven, Kurkiston ja Haapajärven välisessä maastossa. Uusi verkosto kytkettäisiin kunnan vesilaitoksen verkostoon Veikkolassa.

Linjasto käsittää ainakin Heparin ja Kurkiston valuma-alueet kattavasti ja osin muutkin alueen järvet.

Kylmälän vesiosuuskunta ilmoittaa, että osuuskunnan jäsenmäärä voisi olla noin 120. Liittymismaksuksi on kaavailtu 12 000:ta euroa.

Kirkkonummen Veden johtokunta on puoltanut kunnan lainatakausta ja 320 000 euron avustusta.

Kunnan johdossa on oltu hankkeelle vähän nihkeämpiä. Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle (21.10.), ettei avustusta myönnetä kunnan taloustilanteeseen vedoten. Sen sijaan lainatakaus 768 000 eurolle voitaisiin hyväksyä.

Kunnan lainatakuulla ja mukaantulolla hankkeeseen on monia ehtoja. Muun muassa 70 prosenttia alueen kiinteistöistä olisi liityttävä osuuskunnan verkostoon.

Jos vesi-ja viemäriverkosto rakennetaan ja se otetaan vesilaitoksen toiminta-alueeksi, voidaan kiinteistöjä velvoittaa liittymään osuuskuntaan.

Hankkeen on arvioitu maksavan noin 3,2 miljoonaa euroa. Suurin osa kustannuksista katettaisiin liittymismaksuilla.

Suunnitellut verkoston varrella on myös Sjökullan oppismiskeskus, jossa on päiväkodissa ja koulussa 120 lasta.

> Kyläkoulun vanha puhdistamo suljettiin − yksi kiinteistö "unohtui", ja jätevedet ovat valuneet suoraan ojaan (Viisykkönen 7.4.2018)

Toinen vesihuoltohanke on meneillään Etelä-Kirkkonummella Pilvijärvi-Mattby-Eestikylä-Hiekkaharju -alueella, jonne on luonnosteltu noin 8 kilometrin vesi- ja viemäriverkostoa.

Osuuskunnan mukaan verkostoon olisi liittymässä 60 kiinteistöä. Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Kunnanhallitukselle esitetään, että osuuskunnan lainaa taattaisiin 120 000 euroon saakka, mutta avustusta ei tällekään hankkeelle ole esitetty.

LIsätty (22.10.): Kunnanhallitus palautti molemmat asiat uudelleen valmisteluun.

(4) kommenttia
Kommentit (4)

Kommentit (4)

Kylmälän vesiosuuskunnan suunnittelualueella on jo kaksi asemakaavoitettua aluetta, Sjökullan oppimiskeskus ja Kauppapuutarha Hagelberg Oy:n alue (Lugnet), joille kunnan kuuluisi itse järjestää kunnallistekniikka, koska ovat niille asemakaavatkin tehneet.

Nyt aikovat maksattaa nämäkin putket paikallisilla asukkailla/mökkiläisillä ja kunnanjohtaja kehtaa vielä pihistellä avustuksista. Toivottavasti ymmärtää edes hävetä.

Sijaiskärsijä
Sitä minäkin odottelen 2,6km kirkolta.
Syksyterveisin
Eihän kunta näitä tee. Vaatii paikallisten asukkaiden toimesta aloituksen ja vetovastuun hankkeelle. Kunta vain myöntää lainaa tai ei myönnä. Kunta hoitaa vain kaava-alueet, siis Kirkkonummella näin.
Näin
Milloinkahan kunnassa liikahtaa ydinkeskustan hanke? Kolmen kilometrin päässä kirkosta elellään ilman kunnallistekniikkaa!
Parenteesissa

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx