(14) kommenttia

Kivenmurskaukseen haetaan lupaa Strömsbyssä − louhetta ajettaisiin alueelle työmailta myös yöllä

Kivenmurskaus tapahtuisi tonteilla, jotka sijaitsevat Gyprocin tehtaan vieressä. (ympyröity alue)

Kirkkonummella Strömsbyn teollisuusalueelle haetaan ympäristölupaa kivenmurskaukseen. Louhe tuotaisiin paikalle rakennustyömailta muualta.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy haluaisi murskata kiveä Gyprocin teollisuuslaitoksen naapurissa noin kolmen vuoden ajan ensi keväästä lähtien.

Yhtiö on vuokrannut rinnakkaiset tontit alueelta Kirkkonummen kunnalta ja Helsingin kaupungilta vuoden 2022 loppuun saakka.

Kiviaineista on syntynyt ja syntyy edelleen isoja määriä erityisesti suurten tunnelityömaiden yhteydessä kuten Länsimetro ja Blominmäen jätevedenpuhdistamo Espoossa.

Kallionlouhintaan erikoistunut yhtiö hakee lupaa käsitellä Strömsbyssä vuosittain enintään 800 000 tonnia kiviaineista ja ylijäämäbetonia vajaat 50 000 tonnia.

Toiminnan tarkoitus on murskata työmailta tuotua louhetta Strömsbyssä ja viedä kivimursketta edelleen jatkokäyttöön.

Kiviaineistein käsittely aiheuttaisi melkoisesti liikennettä Upinniementiellä. Hakijan mukaan toiminta ei olisi välttämättä päivittäistä, mutta vilkkaimpana aikana kivikuormia saattaisi tulla 150 vuorokaudessa.

Kaikki käsitelty kivi viedään myös pois alueelta, joten sekin aiheuttaa lisäliikennettä. Hakijan mukaan kivimursketta pyritään viemään paluukuormina, jotta autot eivät aja toiseen suuntaan tyhjänä.

Itse murskaustoiminta tapahtuisi hakemuksen mukaan arkisin kello 7-22. Kuljetuksia alueelle haluttaisiin tehdä arkisin puoleen yöhön saakka, ja kuormausta lähteville lasteille koko yön.

Yöliikennettä perustellaan hakemuksessa sillä, että louhintaurakoiden aikana syntyvä kiviaines täytyy saada nopeasti pois louhintakohteesta.

Tavoitteena on saada tunnelityömailla päivän aikana louhitut materiaalit kuljetettua pois ennen seuraavaa työpäivää.

Lupahakemuksen mukaan 500 metrin sisällä murskaustoiminnasta on 7 asuin -tai lomarakennusta, lähimmät noin 450 metrin päässä.

Ympäristölupahakemus tulee Kirkkonummen ympäristö -ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi.

Hakija anoo, että toiminta voisi alkaa, vaikka mahdollisesta luvasta valittettaisiin.

Alueen tontit omistavat Kirkkonummen kunta ja Helsingin kaupunki kaavailevat Strömsbyn teollisuusalueelle veneiden huoltoon ja talvisäilytykseen keskittyvää toimintaa. Siksi tyhjät tontit on vuokrattu vain määräajaksi.

Avolouhos halutaan täyttää ja perustaa maankaatopaikka − louhittua kiveä löytyy maailman suurkaupungeista (Viisykkönen 28.12.)

Kirkkonummen rajalle kaavaillaan jättimäistä kalliolouhosta − ympäristölupa lohkesi jo toiminnalle (Viisykkönen 31.12.)

(14) kommenttia

Kommentit (14)

Sivut

Se tarkoittaa ainakin 33800 täysperävaunu yhdistelmää vuodessa. Miettikää Kt51:n Kirkkonummen liittymää ja sen ruuhkia. Itse pidän suurimpana uhkana ilmansaasteita ja muita terveysriskejä. Puuttukaa asiaan nyt, muutaman viikon päästä se on myöhäistä!
Jari Huttunen
Tuo aiheuttaa merkittävää haittaa Kirkkonummelaisille usealla eri tavalla.
Liikenneongelmia, liikenneturvallisuusongelmia, meluhaittaa, ilmanlaadun ja mahdollisesti pohjaveden pilaantumista. Ihmisten terveys vaarantuu ja viihtyvyys heikkenee sekä kiinteistöjen arvo alenee.
Nyt Kirkkonumnwa viedään kuin litran mittaa. Ehdoton ei toiminnan aloittamiselle, mikäli asiasta tehdään valituksia. Kannattaa seurata miten kunnan johto asiaa käsittelee. Pelkäänpä, että halpaan menevät. Mitä tekee (mihin suuntaan katsoo) ympäristönvalvonta, onko selkärankaa?
Jari Huttunen
Hyvä juttu että se tehdään siellä koska Strömsbyn alue on pientehdas aluetta ja siihen se sopii. Kunta on järjestänyt sillain että isolle alueelle on pientoiminta ja yksi iso tehdas. Se on hyvä asia niin asumus ei kärsi.
Varmaan lupaa myönnetään.
Jos Espoossa sitä kalliota louhitaan niin voitte myös murskata se Espoossa, ei tartte tulla Kirkkonummelle ...
Jeppe

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx