(8) kommenttia

Kirkkonummen keskustan laidalla poistuu rakennuskielto – ”Ihmiset eivät voi myydä talojaan”

Rakennuskielto päättyy Kirkkonummen keskustan pohjoisosissa.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto kävi maanantaina kipakan keskustelun kuntakeskuksen pohjoisosan rakennuskiellon jatkamisesta.

Alueella on odotettu jo viisi vuotta kaavoituksen valmistumista ja kiellon poistumista.

Kysymys on Kirkkonummen pohjoisosan osayleiskaavasta, jota tehdään parhaillaan. Tavoitteena on, että osayleiskaava olisi valtuustossa päätettävä ensi vuonna.

Yleiskaavoja tehtäessä asetetaan monesti rakennuskieltoja, jotta uudet rakennusluvat eivät olisi ristiriidassa tulevan kaavan kanssa.

Keskustan pohjoisosan rakennuskiellosta kiisteltiin ja äänestettiin jo kunnanhallituksessa, joka lopulta esitti rakennuskiellon poistamista.

Valtuustossa sama kiista jatkui. Antti Kilappa (vihr.) esitti, että rakennuskieltoa jatkettaisiin korkeintaan kolme vuotta.

Demarien Ari Harinen ihmetteli kunnan poukkoilua rakennuskieltoasiassa.

Harinen piti kummallisena ja epäloogisena sitä, että ensin päätetään viiden vuoden rakennuskiellosta ja sitten se ollaan valmiit poistamaan, vaikka alkuperäinen kaavoitustyön on vielä pitkään kesken. Harinen kannatti Kilapan ehdotusta.

Valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin (r.) otti voimakkaasti kantaa rakennuskiellon poistamisen puolesta.

Kjerinin mielestä rakennuskielto on monille sama kuin myyntikielto. Kiinteistöjä on vaikea hänen mielestään myydä niin kauan, kun ei tiedetä mitä tontille voi rakentaa.

Valtuusto äänesti asiasta. Rakennuskielto poistuu valtuuston päätöksellä äänin 30-20 pääosin RKP:n ja Kokoomuksen valtuutettujen ratkaistessa asian.

Kylmälässä on ollut rakennuskielto voimassa jo noin yhdeksän vuotta osayleiskaavan laatimisen takia.

> Keskustan pohjoisosan osayleiskaava: 3 500 asukasta, luontokeskus, siirtolapuutarhat (Viisykkönen 23.11.2015)

(8) kommenttia
Kommentit (8)

Kommentit (8)

Kirkkonummella tavaksi tullut rakennuskieltojen jatkaminen kaavoituksen hitauden ja saamattomuuden takia on kohtuutonta ja täysin väärin tontinomistajia kohtaan. Rakennuskielto on äärimmäinen omistusoikeutta rajoittava toimi ja sellaisena harkiten ja poikkeuksena käytettävä. Kaavoitukselle pitää riittää laissa ilmoitettu normi 5 vuotta. Rakennuskiellon jatkaminen saisikin tapahtua vain yllättävästä ja ennalta arvaamattomasta ja poikkeavasta syystä. Ei hitauden ja tehottomuuden tai ahnehtimisen takia saa heikentää tontinomistajan oikeusturvaa ja omistuksen suojaa, eikä varsinkaan ideologisilla syillä. Kaavoitusta on tehtävä resurssien mukaan eikä riskejä saa siirtää tontinomistajille!
Fedup
Kirkkonummella on kaavoitusohjelma uudistettu viime vuonna, joten on rajoitettu varmoja kaavoitettavia ja muut laitettu odotuskoreihin. Erikoista ja poukkoilevaa kaavotuksesta tekee sen että mitä enemmän ääntä pidetään sitä suurempi vaikutus sillä on. Kyseisen uutisoidun alueen koillisella järven toisella puolella, Veklahden osayleiskaavoitettu alue on odottanut asemakaavoitusta 13 vuotta lainvoimaisuudesta. Sitä on jatkuvasti siirretty ja Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella siirtoja voi vain tehdä 8 vuotta. Käymieni keskustelujen perusteella saa Veklahti edelleen odotella useita vuosia. Jotkut todenneet, että ei tulla asemakaavoittamaan ollenkaan. Kylmälään ja Myllykylään rinnastettuna tilanne on vielä erityisen hankala, kohtuuton ja eriarvostava. Alueelta tulee poistaa kielto kunnallisteknikkaan, jotta voi rakentaa ja uudisrakentaa sairaitakin yli 60 v taloja ja ottaa käyttöön suunnittelutarveratkaisu alueella 10% rakennusoikeudella. Tämä on tehtävä myös ympäristön kannalta, sillä valtaosa jätejärjestelmistäkin ovat odottaneet 20- 50 vuotta, eikä niihin ole haluttu satsata, odotettaessa kunnallistekniikkaa, joka ei tule , sillä sen hinta on n. 16,5 miljoonaa, jota asukkaat liittymisalueella eivät voi kantaa + tonttikohtaiset työkustannukset.
Jens Gellin, Palvelutuotannon lautakunnan puheenjohtaja
Jerriltä hyvä huomio. Ongelma poliitikkojen suhteen on vaan se että kaikki haluavat omalle "kotikulmalleen" jotain. Kunnallispoliitikkokin jossain määrin edustaa omaa asuinpaikkaansa. Kirkkonummella tämä on ehkä vielä erityisen korostunut koska täällä on kuntakeskus, Masala/Sundserg ja Veikkola joista etenkin Veikkola on aivan erillinen alue.

Miksi se kaavoitus on niin vaikeaa? Lainsäädännöstähän se ongelma lähtee.
sdkfz
Kaavoittaminen kestää kestä Kokoomus estää riittävän henkilökunnan palkkaamisen kaavoitukseen. Rakennuskielto poistuu ja ihmiset saavat rakentaa - ok. Mutta jos kaavoitus jatkossa ajaakin jo rakennettujen asioiden yli, niin mitäs sitten tai kaavoitus hankaloituu kiellon poistolla. Ensisijaisesti yhteisön etu on aina tärkein, toissijaisesti yksilön. Eikä kukaan ole estänyt mitään myymästä. Itse asun omakotitalossa, koska halusin niin. Ihan sama onko alueella rakennuskieltoa tai. On tässä kyllä oikeistopopulismia ilmassa...
Omakotiasuja
Turhaan tuota maanrepaletta on pitää pelkkänä mehtänä, rakentamaan vaan ja pikaisesti...
Kvarnbyn nurkilta
Kirkkonummen kunta on samanaikaisesti työstänyt liian monta kaavaa (nyt 5) jolloin henkilökunta ei ole riittänyt kaikkii tarvittavassa laajuudessa. Vertailun vuoksi niin eräässä väkimäärältään noin samankokoisessa kunnassa, muistaakseni Järvenpää, saa työn alla olla 3 kaavaa samanaikaisesti.

Kirkkonummen poliittisten päätäjien on jykevämmin käytettävä poliittista valtaansa ja oikeasti priorisoitava työn alla olevat hankkeet - tätä poliittinen päätös pitää olla. Ja valitettavasti tällöin ei kaikille valtuutetuille voida samanaikaisesti antaa omaa nurkkaasna kaavoitettavaksi.

Toivottavasti uusi valtuusto oikeasti ottaa sille kuuluvan poliittisen vallan ja kokonaisvaltaisesti miettii ja ennenkaikkea priorisoi Kirkkonummen kaavoitussuunnitelmat - niin että saadaan vain järkevä määrä kaavoja työn alle ja loput jäävät jonotuslistalle odottamaan vuoroaan tulevaisuudessa sitten.
jerri.kampehellenius@gmail.com
Kyse oli kumminki keskusta kakkosen rakennuskiellosta ja ymmärtääkseni sen rakennuskieltoa yritettiin jatkaa jotta kaava saataisiin valmiiks ..ensi syksyknä olisi ollut valmis toimialajohtajan mukaan .. nyt meni viisivuotta työtä käytännössä hukkaan .. ja se miksi kaavoitus kestää on kaiketi resurssipulassa eli ei ole tekijöitä .. valtuuston PJ:n mielestä ihmiset ei saa myydä maitaan kun kerran rakennuskielto on huuhaata ..saahan sen myydä mutta ei rakentaa .. PJ tapansa mukaan sekoitti asioita joko vahingossa tai tahallaan ... ja jos kieltoa keskusta kakkosessa olisi jatkettu niin rakennuskielto olisi päättynyt kun kaava on valmis ja hyväksytty ja siihe ei olisi mennyt kolmea vuotta ..
turha työ valui hukkaan
Oikea päätös. Rakennuskielto kaavan valmisteluajalle on OK. Jos kieltoa jatketaan, kun kunta ei ole saanut mitään aikaan kaavoittuksen suhteen, se on kiusantekoa. Laitetaan Hilappa ja Harinen nimet mieleen.
Eevertti

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä