(2) kommenttia

Keskustan pohjoisosa: 3.500 asukasta, luontokeskus, siirtolapuutarhat

Osayleiskaava-alue kattaa keskustan pohjoispuoliset alueet Humaljärven rantaan ja Meikoon saakka.

Kirkkonummen keskusta-alueen pohjoispuoli on luonnosteltu uusiksi. Tuleva kaava voi merkitä isoja muutoksia alueen rakentamiseen.

Uuden osayleiskaavan laadinta aloitettiin vajaat neljä vuotta sitten. Nyt on päästy luonnosvaiheeseen.

Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti (19.11.) laittaa kaavaluonnoksen nähtäville lausuntoja ja mielipiteiden keruuta varten.

Tällä hetkellä alueella (kartta kuvassa) asuu noin 1 400 ihmistä, joista vajaa tuhat Gesterbyn ja Neidonkallion pientaloalueilla. Suunnittelualue on siten aika harvaan asuttua.

Kaavaluonnoksessa on varauduttu siihen, että alueella parin vuosikymmenen kuluttua noin 5 000 asukasta tai mahdollista jopa enemmän. Uusi asutus olisi pientaloja.

Alueen maat omistavat pääosin yksityiset. Kunnalla on maata lähinnä Myllykylän alueella.

Uusi kehätie 

Uusia teitäkin on varauduttu rakentamaan. Luonnokseen on piirretty uusi kehäyhteys Volsintieltä Gesterbyntielle.

Samaisen tien on kaavailtu jossain vaiheessa jatkuvat aina Vanhalle Rantatielle ja Masalaan saakka.

Suunnittelualueella on luontoarvoja paljon. Kaava-alue sivuaa Meikon luonnonsuojelualuetta, jota varten on kaavassa varauduttu perustamaan luonto/opastuskeskus.

Läheskään koko aluetta ei varata rakentamiseen. Viheryhteys säilytetään Neidonkallion ja Gesterbyn välistä kulkien Ingelsinmetsän kautta Volsintien yli Ingelsin peltoaukean läpi Meikon luonnonsuojelualueelle.

Humaljärven ranta-alueelle on kaavailtu kahta siirtolapuutarha-aluetta. Myös päiväkodille ja alakoululle löytyvät tarvittaessa kaava-alueelta paikat.

> Tutustu kaavaluonnokseen tästä

(2) kommenttia
Kommentit (2)

Kommentit (2)

Kyllä pian löytyy, jos Helsingissä vielä nousee vuokrat samaa tahtia ja eikö Kirkkonummellakin ole 800 ihmistä jonottamassa asuntoa???
ajankysymysvain
Mistä yhtäkkiä löytyy 5000 uutta Kirkkonummesta kiinnostunutta asukasta, jotka haluavat muuttaa ns keskelle ei mitään? Jos siis lasketaan turvapaikanhakijat pois. Kuka näitä arvioita tekee ja kuka häntä uskoo?
taikatemppu

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä