(2) kommenttia

Ideana Levin tai Vierumäen tapainen lomakylä − hotellin laajennukselle ja kehittämiselle vihreää valoa

Hotelli Nuuksio sijaitsee Nuuksion kansallispuiston vieressä Siikajärven rannalla.

Kansallispuiston kainalossa sijaitsevan Hotelli Nuuksion kehittämiselle on varovasti näytetty vihreää valoa. Hotellin uusi omistaja haluaisi alueelle kymmeniä uusia rakennustontteja.

Rakennusliiton entisen kurssikeskuksen pari vuotta sitten ostanut kiinteistösijoittaja Juha Björnman esittää Kirkkonummen kunnalle, että hotellialue kaavoittettaisiin ja mahdollistettaisiin runsas lisärakentaminen.

Hotellinomistajalla on suuret suunnitelmat. Hän on kaavaillut, että 25 hehtaarin alueelle Siikajärven rantamaisemiin tulisi lähes 50 uutta pientalotonttia.

Tonttien myynnillä Björnman rahoittaisi hotellin laajennusta ja kehittämistä. Ideana olisi kehittää Siikarantaan Levin, Vuokatin tai Vierumäen tapaista lomakylää hotellin ympärille.

Kirkkonummen kunta on suhtaunut nihkeästi siihen, että Siikarantaan voisi rakentaa omakotitaloja ja alueelle tulisi vakituista asumista.

Kuntaan tulleen kaavoitusaloitteen mukaisesti Siikajärvelle tulisi arviolta 300 - 400 uutta asukasta. Tällä hetkellä ympärivuotisesti lähialueella asuu vain muutamia ihmisiä.

Uuden asuinalueen rakentaminen kauaksi palveluista ja joukkoliikenteestä on kaavoitusperiatteiden vastaista eikä sitä voimassa oleva yleiskaava salli.

Kirkkonummen kuntatekniikan lautakunta päätti torstai-iltana kuitenkin näyttää hotellin suunnitelmille vihreää valoa, kunhan ne liittyvät matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen.

Lautakunta päätti Matti Kaurilan (kok.) muotoileman esityksen mukaan, että hotellialueen asemakaavoitus voidaan aloittaa. Asiasta päättää lopullisesti kunnanhallitus.

Hotelli Nuuksio haluaa laajentaa myös itse hotellia ja tuplata vuodepaikkojen määrän 300:een.

Hotellin laajennus voisi hoitua kunnan mielestä rakennuslupa-asiana, eikä siihen tarvita uutta asemakaavaa.

> Hotelli haluaisi tuplata kokonsa ja rakentaa mökkikylän kansallispuiston naapuriin − toiveena siirtää Kirkkonummen rajaa (Viisykkönen 26.1.)


(2) kommenttia

Kommentit (2)

Hotelli Nuuksion kehityssuunnitelmissa nähdään Nuuksion valtaisa potentiaali. Toivottavasti kunta mahdollistaa hotellin kehittämisen, ja ottaa myös Veikkolanportin suunnittelussa mahdolliset synergiat huomioon.

Kunnan kaavoitusohjelmassa (2017-2021) kerrotaan Veikkolanportista mm seuraavasti: "Hanke (Veikkolanportti) on Turunväylän maantiealuetta lukuun ottamatta kunnan omistamalla maalle. Se on merkittävä elinkeinopoliittisesti, sillä uusien yritysten keskittyessä alueelle voi syntyä runsaasti uusia työpaikkoja. Toteutuessaan hankkeella on myönteinen vaikutus Veikkolan vetovoimaisuudelle."

Kansallispuistojen käyttö on kasvussa. Asukkaana toivon, ettei reittejä Nuuksioon "tukita" teollisuusaluemaisella ympäristöllä. Mieluiten näkisin, että aluetta kehitettäisiin alusta alkaen suuntaan, joka houkuttelisi paikalle esim. lisää matkailuyrittäjiä, tai joille Nuuksion brändistä olisi hyötyä.
isä Veikkolasta
Kannatan!
Pekka M. Sinisalo

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx