(0) kommenttia

Espoo visioi tiivistä kaupunkia melkein Veikkolan porteille − uusi pieni kaupunki radan varteen

Yleiskaavaluonnoksen visioita uudesta Histan kaupunginosasta. (havainnekuva: Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy)

Espoo aikoo tulevaisuudessa keskittää rakentamista myös Keski-ja Pohjois-Espooseen. Kaupunki varautuu suunnitelmissaan vahvasti uuden Espoo-Salo -oikoradan toteutumiseen.

Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto on saanut valmiiksi ehdotuksen keski-ja pohjoisosien yleiskaavaluonnoksesta.

Yleiskaavalla mahdollistetaan 60 000 uuden asukkaan sijoittaminen alueella. Kaupungilla on ajatuksissa yli 400 000 asukkaan Espoo 30 vuoden kuluttua.

Yksi merkittävimmistä kasvusuunnista yleiskaavassa on Turunväylän varsi, jota pitkin uusi oikoratakin kulkisi kohti Veikkolaa ja Nummelaa.

Ämmässuon liittymän kohdalla sijaitsevan Histan rakentamisesta on puhuttu vuosia.

Yksityisessä omistuksessa oleville Histan maille on kaavailtu jopa 15 000 asukkaan kaupunginosaa, joka rakentuisi tulevan juna-aseman ympärille.

Kaksi muuta uutta keskusta kaava-alueella olisivat Mynttilä ja Viiskorpi Kehä III:n varrella.

Uusi oikorata eli Espoon visioissa Länsiradaksi nimetty rata kulkisi myös nykyisen Mynttilän läpi.

Histan suunnitelmissa on ajateltu paljon läheistä Nuuksiota.

Alueen portti vapaa-ajanpalveluihin olisi Histan kartano, josta muodostuisi ulkoilualueverkon solmu.

Luontomatkailun suosion kasvaessa Histan kartano voi toimia yhtenä Nuuksioon suuntaavia matkailijoita palvelevana pisteenä.

Histan kaupunginosan rakentaminen vaatisi käytännössä päätöksen Länsiradasta, sillä uusia isoja asutuskeskittymiä ei maakuntakaavoituksessa sallita muualle kuin raideliikenteen varteen.

Yleiskaavassa on hahmoteltu, että Histaan voitaisiin tehdä tiheä, joukkoliikenneyhetys busseillakin kunnes rata olisi valmis.

Espoo-Salo -oikoradan alustava suunnittelu alkaa ensi vuoden alkupuolella.

Hallitus on sitoutunut myöntämään oikoratasuunnitelmiin 40 miljoonaa euroa.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaluonnosta ja sen nähtäville pistämistä 29.11.
 


(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx