(2) kommenttia

Erityiskoulu aiotaan lopettaa ja yhdistää toiminta naapurikouluun − oppilailla ja vanhemmilla on leimautumisen pelkoa

Gesterbyn koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa lähellä Papinmäen erityiskoulua.

Kirkkonummen ainoa pelkästään erityisopetusta antava Papinmäen koulu aiotaan lopettaa ja yhdistää toiminta hallinnollisesti Gesterbyn kouluun.

Koulut ovat lähekkäin Gesterbyn koulukeskuksen alueella. Papinmäen koulu on toiminut nykyisessä rakennuksessa runsaat 20 vuotta.

Papinmäen koulun toiminta on kuitenkin tarkoitus pitää ennallaan, vaikka koululta häviää oma nimi ja toiminta yhdistetään Gesterbyn koulun hallinnon alle.

Kunnan sivistystoimessa on vuosien mittaan todettu, että koko kuntaa palveleva erityiskoulu aiheuttaa vammaisten lasten ja nuorten eristämistä muusta kouluyhteisöstä.

Malli ei edistä nykykäsityksen mukaan ajatusta yhdenvertaisuudesta. Erillisenä erityisopetuksen yksikkönä on Papinmäen koululla kokemusten mukaan oma vahva leima.

Monet huoltajat kokevat erityiskoulun leiman niin kielteisenä, etteivät suostu lapsensa siirtymiseen omasta lähikoulusta Papinmäen kouluun, vaikka lapsen tuen tarve olisi vahva ja lapsi selkeästi hyötyisi Papinmäen koulussa annettavasta opetuksesta, todetaan perusteluissa, joilla erillistä koulua esitetään lopetettavaksi.

Myös joiltakin Papinmäkeen siirtyneiltä oppilailta on kuultu, että he häpeävät opiskeluaan erityiskoulussa, eivätkä uskalla kertoa siitä ystävilleen, koska pelkäävät tulevansa leimatuiksi.

Koulun yhdistäminen ja hallinnolliset muutokset olisi tarkoitus tehdä runsaan vuoden kuluttua syksyllä. Ainakin muutaman vuoden koulu toimii nykyisissä tiloissa.

Papinmäen nykyinen toimipaikka Gesterbyn koulukeskuksen alueella on ainut koulurakennus, jota ei ole tarkoitus purkaa.

Koko koulukeskuksen rakentamista uudelleen suunnitellaan parhaillaan. Osa rakennuksista on tyhjillään ja pihalla on neljä parakkikoulua, joissa käy koulua yhteensä noin 1 000 lasta.

Uuden yhtenäisen koulukeskuksen suunnittelussa varaudutaan siihen, että Papinmäen koulun oppilaat saavat erillisen rauhallisen siiven omine tiloineen.

Papinmäen koulussa on noin 60 oppilasta ja perusopetusta annetaan 1-9 -luokka-asteilla.

(2) kommenttia
Kommentit (2)

Kommentit (2)

On hyvä lapsten oppia elämään normaalissa ympäristössä.
Kaikille tekee hyvää tottua ja sopeutua normaaliin elämään.
Ei ketään voi eristää siinä pelossa että leimautuu.
Lapset sopeutuvat varmasti ja tekee ihan hyvää olla kaikki yhdessä yhteisössä.
Tietenkin erityisluokalla luokkakoko ei saa olla liian Suuri. Ja täytyy olla riittävästi henkilökuntaa.

Ei voi kasvattaa ja opettaa tynnyrissä
Miksi on niin vaikeaa otta käytön Friggesbyn terven koulun ?????
Proff

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx