(35) kommenttia

Asukkaat nousivat vastustamaan kivenmurskausta − rekkarallia, melua ja pölyä pelätään

Alue, jolla kiven -ja betoninmurskaus tapahtuisi, on kartassa ympyröity.

Suunnitelmat aloittaa laaja kivenmurskaustoiminta Strömsbyn teollisuusalueella on nostattanut koviakin tunteita lähiseudun asukkaissa. Hanketta vastustetaan noin 400 nimen adressilla.

Gyprocin tehtaan naapuriin on kalliorakennukseen erikostunut yhtiö hakenut lupaa kivilouheen ja ylijäämäbetonin murskaukseen neljäksi vuodeksi.

Yhtiön on vuokrannut tontit toimintaa varten Helsingin kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta.

> Kivenmurskaukseen haetaan lupaa Strömsbyssä − louhetta ajettaisiin alueelle työmailta myös yöllä (Viisykkönen 3.1.)

Lupahakemusta vastustamaan on kerätty adressia, jossa on nyt noin 400 allekirjoitusta.

Adressissa kiinnitetään huomiota erityisesti pölyhaittoihin, lisääntyvään liikenteeseen Upinniementiellä ja meluun.

Kallio- ja betonilouheen murskaaminen aiheuttaa runsaasti kivipölyä, joka raskaampien jakeiden osalta laskeutuu nopeasti, mutta leviää myös kauemmaksi, adressissa todetaan.

Lisäksi hankkeen vastustajat muistuttavat, että kuljetukset Ojangontien varrella sijaitsevalle murskaamolle ja sieltä pois tapahtuvat Upinniementietä pitkin, joka kulkee Bron, Kolsarin, Kantvikin sekä Sepänkannaksen asuinalueiden välittömässä läheisyydessä.

Jo nyt Upinniemen tie on runsaasti kuormitettu koko matkaltaan. Upinniementien vaikutusalueella asuu lähes 5 000 kirkkonummelaista, adressissa todetaan.

Myös meluhaittoihin kiinnitetään huomiota. Melua syntyisi myös yöaikaan, koska luvanhakija haluaisi, että kuljetuksia voisi tehdä tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Adressin allekirjoittajat vaativat, että haettua ympäristölupaa murskaamotoiminnalle ei myönnetä, ja jos lupa myönnetään, siihen kirjataan riittävän tiukat ehdot, joita myös valvotaan kunnolla.

Lupa-asia tulee Kirkkonummen rakennus-ja ympäristölautakunnan ratkaistavaksi.

 

(35) kommenttia
HUOM KAIKKI KIVIAINESTA TARVITSEVAT IHMISET!
Älkää tilaa sitä mistään vaikka olisikin tarvetta!
Siitä on näköjään pelkkää haittaa.
Råbacka
Jari Huttunen ja P Korolainen, pitäisikö meidän tehdä aloitus eduskuntaan että sekä Gyproc , Suomen sokeri , Betonitehdas , Mildola ja Mildolan vieressä oleva sepelimyyntipiste pitäisi lopettaa koska heillä on rekkaliikennettä ja pöly sekä hajuhaittoja? Niin ja satamassa on tuo hiilenkuljetus. Samalla voitaisi lumenkaatopaikka sulkea koska sinnekin ajaa satoja kuormaautoja viikossa. Lumen ajaminen on turha kun lumet sulaa kummiskin joka kevät.
Silloinhan Kantviikissä ei olisi enään pöly eikä liikkennehaittoja mutta ei myöskään työpaikkoja.
Samalla voitais ehdottaa että pienvenesatama lakkautaisiin koska joka kevät ja syksy siellä on iso nosturi joka nostaa / laskee veneet vesille / vedestä ja siitä tulee pakokaasuja sekä liikennehaittoja.
Torilla tavataan!
Parin työpaikan takia kymmeniä haittoja. En ihmettele yhtään, miksi jotkut ihmiset ovat valmiit uhraamaan vaikka koko maapallon yhden kvartaalin tuloksen vuoksi. Kuvottavaa ja lyhytnäköistä.

Seis tihulaisteollisuudelle asuinalueen kyljessä.
P. Korolainen
Murskaamo ei tuo juurikaan vuokra- tai verotuloja Kirkkonummelle, tuskin työpaikkojakaan.
Pientollisuusalueelle ei tarvitse antaa lupaa useita erilaisia haittoja aiheuttavalle toiminnalle. Tällaisia haittoja ovat mm. pölyhaitta, mistä ehkä vaara terveydelle isolla alueella, liikenneturvallisuuden lasku, ruuhkat, tien urautuminen, painuminen, meluhaitat, viihtyvyyden aleneminen, kiinteistöjen arvon lasku, asuinalueiden arvostuksen lasku ja ties mitä.
Nyt katsotaan mikä merkitys on järjenkäytöllä, lobbaamisella ja kuntalaisten mielipiteillä kunnan päätöksenteossa. Toivon parasta, ...
Jari Huttunen
Upinniementielle tulisi jo nykyisen liikenteen lisäksi 6 km matkalle noin 98 täysperävaunullista rekkaa ten molempiin suuntiin ,vuorokauden aikana ,sen kivimäärän tuomiseen ja pois rouhittuna vimiseen.Mihin väliin mahtuisi asukkaiden ja nyky tehtaiden tavarain kuljetuksen ,sekä varuskunnan autot ..
Eki.P.

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx